Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 124

3.

4.

Задано: а=2 м,   м,  м,  кН/м, М=40 кНм.

Необхідно: побудувати епюри , , .

Знайдіть положення нейтральної лінії перерізу (двотавр №16), якщо  кНм,  кН, а також перевірте його міцність.

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

травня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)