Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 25

3.

4.

Problem 192

Problem 193

Задано: а=1 м, q=2 кН/м, М=1 кНм.

Необхідно: побудувати епюри

Задано: АВ – абсолютно жорсткий брус,  

Необхідно:  визначити допускну силу [P] (розрахунки вести за граничним станом).

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)