Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 9

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 7

1.      Розповісти про особливості роботи й руйнування матеріалів при дії повторно-змінних напружень, про основні характеристики циклу напружень, про вплив конструктивно-технологічних факторів на межу витривалості.

2.      Від чого залежить значення коефіцієнта зменшення основного допустимого напруження на стискання?

3.

4.

Problem 126

B_7

Задано: a=1 м,q=30 кН/м ,Q=1 кН, переріз прямокутний:   

Необхідно: знайти

Задано:а=2 м, Р=20 кН, q=4 кН/м, І№18

Необхідно: побудувати епюри