Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 34

3.

4.

Задано: а=2 м, q=30 кН/м, М=25 кН.

Необхідно: побудувати епюри

Задано: а=1 м,, t=r, , , , сталь 50ХН, шліфування.

Необхідно:  знайти  в місці канавки.

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________