Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 56

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 42

1.      Напруження в осесиметричній тонкостінній оболонці під дією рівномірного або гідростатичного тиску. Вивести формулу Лапласа.

2.      В чому відмінність номінальних від місцевих напружень?

3.

4.

Задано: [ IN14, а=2 см, l=4 м,

 МПа.

Необхідно: визначити допускне

навантаження .

Задано: а=2 м, переріз – круг, d=5 см,  МПа.

Необхідно: знайти найбільше значення зовнішнього навантаження, яке призведе до втрати тримальної здатності.