Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 49

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 36

1.      Довести теорему про взаємність переміщень.

2.      Викласти на прикладі методику вибору еквівалентної системи в методі сил та складання канонічного рівняння.

3.

4.

Задано: q=10 кН/м, Р=10 кН, М=10 кНм, а=2 м.

Необхідно: побудувати епюри .

Задано: F=1 см2,  МПа,  м,  м,  м, а=2 м, n= 2.

Необхідно: знайти допустиме значення зовнішньої сили з розрахунку на тримальну здатність.

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.