Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 91

3.

4.

Знайдіть положення небезпечної точки перерізу та перевірте його міцність, якщо  кНм,  кНм,  кНм,  МПа,  кН

Задано: l=3 м, переріз стояка – два швелери №20,  матеріал – сталь Ст3.

Необхідно:  знайти

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)