Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 83

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 63

1.      Викласти методику експериментального визначення межі витривалості. Розповісти про вплив конструктивно-технологічних факторів на межу витривалості.

2.      Як визначається статична деформація  в формулі для визначення коефіцієнта динамічності?

3.

4.

Задано: a=1 м, q=2 кН/м, M=20 кНм, Р=8кН,

Необхідно: побудувати епюри

Знайдіть положення нейтральної лінії перерізу (двотавр №18), якщо  кНм,  кН

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.