Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 119

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 91

1.      Довести теорему про взаємність переміщень.

2.      Викласти на прикладі методику вибору еквівалентної системи в методі сил та складання канонічного рівняння.

3.

4.

Задано: q=10 кН/м, Р=10 кН, М=10 кНм, а=2 м.

Необхідно: побудувати епюри .

Знайдіть діючі напруження в точці К перерізу, якщо  м,  м,  кНм,  кНм,  кН, та визначте її напружений стан.

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.