Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 93

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 71

1.      Поняття стійкості форми рівноваги поздовжньо стиснутого стержня. Вивести формулу Ейлера для визначення критичної сили.

2.      Теоретичний і ефективний коефіцієнти концентрації напружень.

3.

4.

Задано: а=1.5 м, q=2 кН/м, М=6 кНм, Р=10 кН, .

Необхідно: побудувати епюри внутрішніх зусиль

Визначте розміри перерізу, якщо відомо, що ,  МПа,  кНм,  кНм,  кНм.