Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 125

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 96

1.      Вивести формулу Лапласа для діючих напружень у тонкостінній оболонці.

2.      Основні характеристики циклу навантаження.

3.

4.

Задано: а=2 м, h=2 м, q=10 кН/м, М=20 кНм.

Необхідно: побудувати епюри , , .

Перевірте міцність перерізу (двотавр №16), якщо відомо, що  кНм,  кНм,  МПа. Знайдіть положення нейтральної лінії.

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.