Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 9

Під екологічною гласністю мається на увазі, в першу чергу, докладне освітлення в засобах масової інформації матеріалів про проектовані об'єкти, виробнича діяльність яких може зробити істотний вплив на екологічну обстановку, що будуються і функціонуючих. Як правило, існує зворотний зв'язок з населенням регіону, де передбачається будівництво або функціонування об'єктів господарської діяльності. У разі істотних екологічних наслідків цієї діяльності, населення, через органи виконавчої влади, може добитися її заборони. У практиці екологічних організацій бувають випадки замовчання офіційними особами фактів негативних екологічних наслідків роботи господарських об'єктів, що діють. Проте, за спотворення або помилкові відомості про екологічні наслідки господарської діяльності, керівники проектів і підприємств несуть відповідальність згідно чинному законодавству. Замовники екологічної експертизи об'єктів, які в процесі реалізації (будівництва, експлуатації і так далі) можуть надати негативну дію на стан навколишнього природного середовища, зобов'язані оголосити через засоби масової інформації про проведення екологічної експертизи, а в спеціальній заяві - про екологічні наслідки. Після обговорення результатів екологічної експертизи на широкому науковому і суспільному рівні і ухвалення прийнятного рішення, эколого-экспертные органи або формування повідомляють про її висновок населенню через засоби масової інформації. Реакція населення  на діяльність об'єктів екологічної експертизи може бути неоднозначною, тому облік громадської думки проводиться по висловах більшості жителів экспертируемого району. При особливо важливих екологічних змінах в районі на місцевому рівні може бути проведений опит жителів. З урахуванням цього опиту, а також інших матеріалів екологічної експертизи, державні виконавські органи ухвалюють остаточне рішення з приводу проектування, будівництва і функціонування об'єктів господарської діяльності. З метою обліку громадської думки суб'єкти екологічної експертизи проводять публічні слухання або відкриті засідання. На публічних слуханнях і відкритих засіданнях, як правило, виступають представники замовника екологічної експертизи, офіційні експерти-екологи, представники громадськості, а також окремі громадяни, що мають екологічну підготовку. Участь громадськості в процесі екологічної експертизи може здійснюватися також за допомогою виступів в засобах масової інформації, подачі письмових зауважень, пропозицій і рекомендацій, включення представників громадськості до складу експертних комісій, груп з проведення суспільної екологічної експертизи. Підготовка висновку екологічної експертизи і ухвалення рішень щодо подальшої реалізації (використання, застосування, експлуатації і т. д.) об'єкту екологічної експертизи обов'язково здійснюється з урахуванням громадської думки. Іноді громадська думка може виявитися вирішальною, і воно повинне знайти віддзеркалення в зміні проектної документації або технологічних виробничих процесах. Екологічні громадські організації і їх представники у випадках незгоди з офіційною думкою по тих або інших питаннях екологічної експертизи залишають за собою право звернення по порушених питаннях у вищестоящі органи виконавчої влади з представленням доказових зауважень, в яких в аргументованому вигляді відстоюється своя точка зору і наводяться конкретні дані про негативну дію  об'єктів на стан навколишнього природного середовища.

Таким чином, при складанні екологічної експертизи громадська думка грає істотну роль як в оцінці впливу об'єктів експертизи на стан навколишнього природного середовища, так і у формуванні остаточного документа, в якому об'єктивно, на сучасному науковому рівні оцінюються всі можливі  екологічні наслідки господарської діяльності.

Література, що рекомендується [1,4,6,15]

Питання для самоконтролю:

1.Що таке суб'єкт екологічної експертизи?

2.Значення громадських організацій у проведення екологічної єкспертизи.

3.Які заходи приймаються при негативній суспільній експертизі?