Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 75

4) здійснення екологічної експертизи неправоспроможними
підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян і
іншими формуваннями;

5) недотримання при реалізації об'єкту експертизи вимог по охороні навколишнього природного середовища, використанню природних ресурсів і забезпеченню екологічної безпеки відповідно до висновку державної екологічної експертизи;

6) незаконне втручання кого б то не було в поведінку • екологічної експертизи;

7)  ухилення від надання на законну вимогу
державних эколого-экспертных органів і формувань
необхідних відомостей і матеріалів;

8) підготовка свідомо неправдивого висновку державної
екологічної експертизи.

Особи, винні в порушенні законодавства в області екологічної експертизи, притягуються відповідно до дисциплінарної, адміністративної, цивільної або кримінальної відповідальності.

Законодавством України може бути встановлена відповідальність і за інші правопорушення в області екологічної експертизи.

Розділ 9

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ В ОБЛАСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Стаття 51. Міжнародна співпраця в області екологічної

експертизи

Міжнародна співпраця в області екологічної експертизи здійснюється відповідно до міжнародних договорів.

Якщо міжнародним договором встановлені інші правила, ніж ті, які передбачені законодавством України про охорону навколишнього природного середовища, то застосовуються правила міжнародного договору України.

Міжнародні екологічні експертизи регламентуються міжнародними договорами.

Президент України Л. Кучма                 м. Київ, 9 лютого 1995 року

№ 45/95 - ВС

Додаток 2

Державні будівельні норми України

Проектування

СКЛАД І ЗМІСТ МАТЕРІАЛІВ ОЦІНКИ ДІЙ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ (ОВОС) ПРИ ПРОЕКТУВАННІ І БУДІВНИЦТВІ ПІДПРИЄМСТВ, БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОЕКТУВАННЯ

Дбна.2.2-1-95

Державний комітет України у справах містобудування і архітектури (Госькомградстроїтельства України) Міністерство охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки (Мінекобезпеки)

Київ 1996

Затверджені: наказом Госькомградостроїтельства України від 28 лютого 1995 р. № 37 наказом Мінекобезпеки України від 5 квітня 1995 р.

№9 і введені в дію з 01.07.96 р.

Справжні будівельні норми встановлюють порядок розробки матеріалів ОВОС у складі передпроектної (техніко-економічне обгрунтування - ТЕО або техніко-економічні розрахунки) і проектно-сметной документації на нове будівництво, розширення, реконструкцію і технічне переоснащення підприємств, будівель і споруд (далі -проектируемая діяльність) і встановлюють основні вимоги до складу і змісту цих матеріалів.

Норми обов'язкові для органів державного управління, контролю і експертизи, місцевого і регіонального самоврядування, підприємств, організацій і установ незалежно від форм власності і відомчої приналежності громадян, які здійснюють проектування і будівництво.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Метою ОВОС є екологічне обгрунтування
доцільності проектованої діяльності і способів її реалізації,
визначення шляхів і способів нормалізації стану навколишнього середовища
і забезпечення вимог екологічної безпеки.

1.2.      Основними завданнями ОВОС є:

- характеристика існуючого стану території району і майданчика (траси) будівництва або їх варіантів;

- визначення переліку можливих екологічно небезпечних дій (далі - дій) і зон впливу проектованої діяльності на ту, що оточує середовища по варіантах розміщення;

-  визначення масштабів і рівнів дій проектованої діяльності на навколишнє середовище в нормальних і аварійних умовах;

-  прогноз змін стану навколишнього середовища відповідно до переліку дії при будівництві, експлуатації, ліквідації об'єктів проектованої діяльності і вірогідних аварійних ситуаціях;