Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 66

Військові, оборонні і інші об'єкти, інформація про яких складає державну таємницю, підлягають екологічній експертизі відповідно до справжнього Закону і інших спеціальних законодавчих актів України.

Стаття 8. Загальні вимоги до проведення екологічної

експертизи

До документації на об'єкти екологічної експертизи додаються обгрунтування по забезпеченню екологічної безпеки запланованої або здійснюваної діяльності з комплексною еколого-економічною оцінкою існуючої або передбачуваної дії на стан навколишнього природного середовища, оцінкою екологічної риски, небезпеки для здоров'я людей і з альтернативними прогнозними варіантами зменшення цих дій.

Особи, передавальні документацію на об'єкти екологічної експертизи, при необхідності організовують і фінансують проведення додаткових досліджень, пошукових і експертних робіт, забезпечують гласність і враховують громадську думку про заплановану або здійснювану діяльність, гарантують достовірність попередньої оцінки дії на навколишнє природне середовище і здоров'я людей, що відображається в Заяві про екологічні наслідки діяльності.

Стаття 9. Суб'єкти екологічної експертизи

Суб'єктами екологічної експертизи є:

1)Міністерство охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України, його органи на місцях, що створюються ними спеціалізовані установи, організації і эколого-экспертные підрозділи або комісії;

2)органи і установи Міністерства охорони здоров'я України - в частині, що стосується експертизи об'єктів, які можуть негативно впливати або впливають на здоров'ї людей;

3)  інші державні органи, місцеві Ради народних депутатів і органи виконавчої влади на місцях відповідно до законодавства;

4)  громадські організації екологічної спрямованості або створювані ними спеціалізовані формування;

5)  інші установи, організації і підприємства, зокрема іноземні юридичні і, фізичні особи, які притягуються до проведення екологічної експертизи;

6)  окремі громадяни в порядку, передбаченому справжнім Законом і іншими актами законодавства.

Стаття 10. Гласність екологічної експертизи

Замовники екологічної експертизи об'єктів, які в процесі реалізації (будівництва, експлуатації і т. п.) можуть надавати негативну дію на стан навколишнього природного середовища і здоров'я людей, зобов'язані оголосити через засоби масової ин- формації про проведення екологічної експертизи в спеціальній Заяві про екологічні наслідки діяльності.

Эколого-экспертные органи або формування після закінчення екологічної експертизи повідомляють про її висновки через засоби масової інформації.

Стаття 11. Участь громадськості в процесі екологічної

експертизи

З метою обліку громадської думки суб'єкти екологічної експертизи проводять публічні слухання або відкриті засідання.

Участь громадськості в процесі екологічної експертизи може здійснюватися шляхом виступів в засобах масової інформації, подачі письмових зауважень, пропозицій і рекомендацій, включення представників громадськості до складу експертних комісій, груп з проведення суспільної екологічної експертизи.

Підготовка висновків екологічної експертизи і ухвалення рішень щодо подальшої реалізації (використання, застосуванні, експлуатації і т. п.) об'єкту екологічної експертизи здійснюються з урахуванням громадської думки.

Розділ 2

ФОРМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ Стаття Стаття 12. Форми екологічної експертизи

У Україні здійснюються державна, суспільна і інші екологічні експертизи.

Висновки державної екологічної експертизи є обов'язковими для виконання. Ухвалюючи рішення про подальшу реалізацію об'єктів екологічної експертизи, висновки державної екологічної експертизи враховуються, нарівні з іншими видами державних експертиз.

Висновку суспільної і іншої екологічної експертизи носять рекомендаційний характер і можуть бути враховані при проведенні державної екологічної експертизи, а також при ухваленні рішень щодо подальшої реалізації об'єкту екологічної експертизи.