Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 69

2)   призначає проведення додаткової державної
екологічної експертизи вказаних в пункті 1 справжньої статті об'єктів
екологічної експертизи;                     

3)        визначає порядок передачі документації на державну
екологічну експертизу;

4)   затверджує перелік видів діяльності і об'єктів
тих, що є підвищену екологічну небезпеку;.

5) здійснює і інші функції в області екологічної
експертизи в межах своєї компетенції.

Стаття 22. Компетенція Уряду Автономної Республіки Крим в області екологічної експертизи

Уряд  Автономної Республіки Крим в порядку, встановленому справжнім Законом і іншими законодавчими актами:

1)        ухвалює рішення про проведення державної екологічної
експертизи екологічних ситуацій, об'єктів, що діють, і комплексів,
негативна дія яких на стан навколишнього природного
середовища розповсюджується за межі одного району;

2)   призначає проведення додаткової державної
екологічної експертизи вказаних в пункті 1 справжньої статті об'єктів
екологічної експертизи;

3) вирішує, інші питання в області екологічної експертизи в межах своєї компетенції.

Стаття 23. Компетенція місцевих Рад народних депутатів в області екологічної експертизи

Місцеві Ради народних депутатів в межах відповідної території в порядку, встановленому справжнім Законом і іншими законодавчими актами:

1)        ухвалюють рішення і організовують при необхідності проведення
екологічної експертизи;

2) визначають граничні розміри відрахувань на проведення
екологічних експертиз з відповідних позабюджетних фондів
охорони навколишнього природного середовища;

3)         координує діяльність суб'єктів екологічної експертизи;

4)         сприяють інформуванню населення про результати
екологічних експертиз;

5)   здійснюють контроль за дотриманням вимог
законодавства про екологічну експертизу;

6) вирішують інші питання в області екологічної експертизи в межах своєї компетенції.

Окремі повноваження по регулюванню відносин в області екологічної експертизи місцеві Ради народних депутатів можуть делегувати своїм виконавським комітетам. 

Стаття 24. Компетенція Міністерства охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України в області екологічної експертизи

До ведення Міністерства охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України і його органів на місцях відноситься:

1)здійснення державної екологічної експертизи, зокрема додатковою;

2)твердження в установленому порядку нормативно-технічних і інструктивно-методичних документів в, області екологічної експертизи;

3)формування системи і структури експертних підрозділів в складі, Міністерства і його органів на місцях;

4)  створення в установленому порядку спеціалізованих
установ і організацій, необхідних для науково-технічного
забезпечення державної екологічної експертизи;

5)         залучення фахівців і науковців до проведення
державної екологічної експертизи;

6)  здійснення мерів по забезпеченню эколого-экспертных
підрозділів, установ і організацій висококваліфікованими
фахівцями, вдосконаленню експертної діяльності, форм і
методів эколого-экспертного аналізу і оцінки об'єктів екологічної
експертизи;

7)  координація экблого-экспертной діяльності, здійснення методичного керівництва по питаннях проведення екологічної експертизи незалежно від її форм;

8)  узагальнення практики проведення екологічної експертизи, застосування новітніх форм і методів эколого-экспертного аналізу і оцінки;

9)         здійснення інших функцій в області екологічної експертизи
відповідно до законодавства України.

Стаття 25. Компетенція статутних органів об'єднань громадян і інших суспільних формувань в області екологічної