Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 84

20. Будівництво каналізаційних систем і очисних споруд.

21.Будівництво водозаборів поверхневих і підземних вод для централізованих систем водопостачання населених пунктів, водозабезпечення меліоративних систем, окремих промислових підприємств.

22.Інші окремі об'єкти, будівництво і експлуатація яких можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, які у кожному конкретному випадку визначаються Мінекобезпеки або органами на місцях.

Додаток 7


Міністерство екології та природних ресурсів Україні

_________________________________________________________

(Найменування територіального органу Мінекології та його реквізити)

ПРОТОКОЛ


Про адміністративне правопорушення
"___"_________    200   р.                                №00000*

Місце складання протоколу______________________________________

Я_____________________________________________________________

(посаду, прізвище ім"я та по батькові особині, яка складу протокол)

склав цей протокол про тих, то гр.__________________________________

(прізвище ім"я та по батькові порушника)

19_____р. народж., який проживає за адресою_____________________   

і працює (навчається) на посаді_______________________________

_ ст.__ , а

ГОДІН!_____

(посаду, повна назва місця роботи чи навчання, поштова адреси цього місця)
сімейний стан_____________ кількість утриманців _________ остання заробітна плата _______ грн.

Здійснів адміністративне правопорушення, відповідальність за яку передбачена ч. _____ст.____, а також ст._______ Кодексу Україні про адміністративне   правопорушення тим, що  про ____годині   ________  хвилин "__"_______200__р.

_________________________________________________________________


(суть порушення відповідно до вимог Кодексу Україні про адміністративні правопорушення та законодавчих і нормативних актів)

що є порушенням_____________________ ______________________

(назва законодавчого акту та його статті, які порушені)

Порушником пред"явлені такі  документи, що засвідчують його персону

_____________________________________________________________

(назва документу)

Серія____№  ______, що виданий_______________________________     

(назва організації, що бачила документ і дата його видач.)

У порушника виявлені_ ________________________________________  

I вилучені_____________________________________________________

(на всі вилучені речі) обов"язково видавати опис, підписаний складачем протоколу)

На місці правопорушення відібрані проби________________________

(№ акту та година відбору проб)

Інші відомості, необхідні для вирішення справи___________________      

Чи чинив порушник опір (описати доповідь)__ _____________________

Пояснення порушника__________________________________________

Мені роз"яснені мої має рацію відповідно 13 ст 268 КПАП Україні: "Персона, яка притягується до адміністративної відповідальності, має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, представляти докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, виступати на рідній мові та користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, на якій ведеться провадження; оскаржити постанову по справі Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особині, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під година відсутності цієї особини справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповішення про місце та година розгляду справи та якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи".