Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 34

21.Вкажіть основні кроки, які повинні бути зроблені в кожному процесі ОВОС.

22.Історія застосування ОВОС в за кордоном.

23.Недоліки і переваги ОВОС в країнах ЄС на прикладі Нідерландів.

10.Зміст матеріалів ОВОС

10.1.Аналіз документації вибору майданчика

Технологія проведення ОВОС полягає в наступному. На вході в операцію кожного етапу використовується необхідний для вироблення рішень по об'єкту так званий вхідний документ, що відповідає відповідним вимогам, а на виході повинен бути сформульований вихідний документ, що містить результати того, що виконане в ході даної операції. Важливо не нав'язувати яку-небудь залежність процесу ОВОС від його технології. У розробників, які розробляють ОВОС, вже є деяка кількість матеріалів, що характеризують задум передбачуваного проекту (Декларація про наміри інвестора, екологічне обгрунтування інвестицій, результати моніторингу і так далі). Ці матеріали як би є основою, по якій розвивається дослідження технічних рішень, починаючи з вибору майданчика розміщення об'єкту і закінчуючи програмами екологічного моніторингу, які проводяться після проектного екологічного менеджменту. При цьому, багато питань розглядаються з високим ступенем детальності для отримання кількісних характеристик і нових подробиць. Окрім цього, повинен враховуватися такий аспект як, екологічність припинення у разі потреби даного виду діяльності. Цей аспект враховує вірогідність ліквідації планованого до реалізації об'єкту або виду діяльності. Причиною такої необхідності може бути заміна початкової сировини в технологічному процесі (циклі), демонтаж крупного технічного об'єкту (АЕС, ГРЕС і ін.). Це пояснюється тим, що в складних технологічних системах, при негативних наслідках масштаби наслідків різко зростає, оскільки зростання одиничної потужності різко збільшує ризик аварій. За останніх 30 років відбулося більше 56% найбільших аварій століття, так підсумками аварії на ЧАЕС з'явилися: загибель більше 300 чіл, при загальному числі пострадавших 17 млн. чоловік з яких 2,5 - діти, евакуйовано - 115 тис. чоловік. Процес вироблення рішення по об'єкту, для будівництва якого вимагає нову земельну ділянку, розбивається на два етапи. Перший – від моменту звернення замовника в орган влади з клопотанням про надання земельної ділянки до ухвалення останнім рішення про резервування підписання Акту вибору земельної ділянки. Другий етап - від акту вибору майданчика до ухвалення органом влади вирішення про вилучення обстеженої ділянки і наданні його заявникові. У цей період часу замовник повинен встигнути розробити і утвердить необхідну проектну документацію для початку реалізації намічаної діяльності. Етап проектування, у свою чергу розбивається на дві стадії. Стадію розробки ТЕО (для крупних і складних об'єктів) або проекту будівництва підприємства і стадію підготовки робочого проекту. Для крупних і складних об'єктів можлива ситуація, коли після ТЕО перед робочою документацією може потрібно розробка і проекту будівництва. При документації майданчика намічаної діяльності повинні бути враховані і відбиті наступні матеріали, що обгрунтовують (карти, схеми, матеріали землеустрою):

-регіональні природні особливості території, е ресурсний потенціал;

-стан екологічних систем, їх стійкість до можливих дій, здатність до відновлення;

-характеристика транспортної інфраструктури;

-энергообеспеченность, відповідність технічним умовам проекту;

-перспективи соціально-економічного розвитку території. На додаток до матеріалів, що обгрунтовують, по вибору майданчика розміщення об'єкту слід представити:

-рекомендації по розробці екологічного обгрунтування в проектній документації;

-пропозиції по вивченню природних особливостей території на подальших етапах проектування;

-пропозиції по організації локального (виробничого) екологічного моніторингу.

Матеріали, що обгрунтовують, при розробці технічних, технологічних і інших проектних рішень розробляються по одному майданчику розміщення, узгодженому з органами влади (при необхідності можуть розроблятися і по інших можливих варіантах розміщення). Попередня ОВОС при виборі майданчика розміщення об'єкту включає: