Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 71

Стаття 31. Права замовників екологічної експертизи

Замовники екологічної експертизи мають право:

1)   порушувати відповідні клопотання і отримувати
консультації;

2) надавати суб'єктам екологічної експертизи письмові
або усні пояснення, зауваження, пропозиції відносно об'єктів
екологічної експертизи або по окремих її рішеннях і обгрунтуваннях;

3) знайомитися з висновками екологічної експертизи;

4) клопотати про проведення додаткової екологічної
експертизи;

5)  отримувати інформацію про хід проведення екологічної
експертизи;

6) здійснювати і інші функції в області екологічної експертизи
в порядку, встановленому законодавством.

Стаття 32. Обов'язки замовників екологічної експертизи

Замовники екологічної експертизи зобов'язані:

1)  представляти на екологічну експертизу необхідні
матеріали на об'єкти екологічної експертизи і висновку про
попередню оцінку їх дії на навколишнє природне середовище,
здоров'я людей;

2) сприяти суб'єктам екологічної експертизи в
об'єктивному і комплексному розгляді об'єктів екологічної
експертизи і їх науково обгрунтованій оцінці;

3) надавати суб'єктам екологічної експертизи необхідні додаткові відомості і матеріали;

4) своєчасно вносити до документації на об'єкти екологічної експертизи необхідні корективи і зміни,  що не вимагають конструктивних досліджень і розрахунків, оплачувати виконані эколого-экспертные роботи згідно договорам;

5) виконувати вимоги висновків екологічної експертизи;

6)вирішувати інші питання відповідно до законодавства
України.

Розділ 6

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Стаття 33. Процедура проведення екологічної експертизи

Процедура проведення екологічної експертизи передбачає рішення эколого-экспертными органами або формуваннями завдань експертного дослідження і оцінку об'єктів екологічної експертизи, підготовку обгрунтованого об'єктивного эколого-экспертного висновку.

Процедура проведення екологічної експертизи передбачає:

1) перевірку наявності і повноти необхідних матеріалів і реквізитів на об'єкти екологічної експертизи і створення эколого-экспертных комісій (груп) відповідно до вимог законодавства (підготовча стадія);

 2) аналітичну обробку матеріалів екологічної експертизи, при необхідності натурні обстеження і проведення на їх основі порівняльного аналізу і часткових оцінок ступеня екологічної безпеки, достатності і ефективності екологічних обгрунтувань діяльності об'єктів екологічної експертизи (основна стадія);

3) узагальнення окремих експертних досліджень отриманої інформації і результатів діяльності об'єктів експертизи, підготовку висновку екологічної експертизи і представлення його зацікавленим органам і особам (завершальна стадія).

Стаття 34. Умови і підстави проведення державної екологічної експертизи

Державна екологічна експертиза проводиться у випадку:

1)  явній  або  можливій  потенційній  небезпеці   об'єктів

екологічної експертизи для навколишнього природного середовища і здоров'я

людей;

2) ухвалення відповідного рішення Кабінетом Міністрів України, Урядом Автономної Республіки Крим, місцевими Радами народних депутатів або їх виконавськими комітетами, судом і правоохоронними органами відповідно до законодавства;

3) обумовленості загальнодержавними екологічними інтересами.

Державна екологічна експертиза видів діяльності і об'єктів, що представляють підвищену екологічну небезпеку, проводиться   після   оголошення   замовником   через   засоби   масової інформації Заяви про екологічні наслідки діяльності і представлення эколого-экспертным органам комплекту документів з обгрунтуванням оцінки дії на навколишнє природне середовище.

Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу визначається Кабінетом Міністрів України.