Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 72

Стаття 35. Заява про екологічні наслідки діяльності

Заява про екологічні наслідки діяльності повинна містити відомості про цілі і засоби здійснення діяльності, істотні чинники, які впливають або можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з урахуванням можливих екстремальних ситуацій, кількісні і якісні показники оцінки рівнів екологічної риски такої діяльності, заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів, і зобов'язання замовника екологічної експертизи по забезпеченню вимог екологічної безпеки при здійсненні діяльності.

Стаття 36. Вимоги до матеріалів оцінки дії на навколишнє природне середовище

У матеріалах оцінки дії на навколишнє природне середовище запланованої або здійснюваної діяльності обгрунтовуються її доцільність і способи реалізації, можливі альтернативні варіанти рішень, характеристика стану навколишнього природного середовища території, види і рівні дії на неї в нормальних і екстремальних умовах, можливі зміни її якісного стану, еколого-економічні наслідки діяльності, заходи по зменшенню рівня екологічної риски і забезпеченню вимог екологічної безпеки.

Стаття 37. Шляхи проведення державної екологічної

експертизи

Державна екологічна експертиза проводиться шляхом:

1) аналізу і оцінки об'єктів екологічної експертизи - групами фахівців эколого-экспертных підрозділів або спеціалізованих установ і організацій органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України, Міністерства охорони здоров'я України;

2)   эколого-экспертных досліджень і оцінки об'єктів
екологічної экспертизы-специально створюваними комісіями із
залученням фахівців - практиків і науковців інших
підприємств, установ і організацій;

3)         створення Міністерством охорони навколишнього природного середовища і
ядерної безпеки України спільно з іншими органами
державної   виконавчої   влади   міжгалузевих   експертних комісій;

4)         залучення на договірних початках інших спеціалізованих
організацій для попереднього експертного розгляду і підготовки
відповідних пропозицій.

Стаття 38. Терміни проведення державної екологічної

експертизи

Граничні терміни проведення державної екологічної експертизи об'єктів:

1)  групами фахівців эколого-экспертных підрозділів,
установ або організацій Міністерства охорони навколишнього
природного середовища і ядерної безпеки України - до 45 календарних
днів з продовженням при необхідності до 60 днів, а у виняткових
випадках, залежно від складності проблеми, - до 120 днів;

2)  спеціально створеними міжгалузевими эколого-экспертными комісіями або іншими спеціалізованими організаціями - до 90 календарних днів;

3)  по допрацьованих матеріалах відповідно до висновків попередньої екологічної експертизи - до 30 календарних днів.

Початком державної екологічної експертизи вважається день представлення эколого-экспертному органу комплекту необхідних матеріалів і документів, а при необхідності - і додатковій науково-дослідній інформації по тих питаннях, які виникли під час проведення експертизи.

Стаття 39. Висновки державної екологічної експертизи

Висновки державної екологічної експертизи повинні містити оцінку екологічної допустимості і можливості ухвалення рішень відносно об'єкту екологічної експертизи і враховувати соціально-економічні наслідки.

Позитивні висновки державної екологічної експертизи після затвердження їх Міністерством охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України або його органами на місцях є підставою для відкриття фінансування проектів і програм або діяльності.

Реалізація проектів і програм або діяльності без позитивних висновків державної екологічної експертизи забороняється.

При негативній оцінці об'єктів державної екологічної експертизи замовник зобов'язаний забезпечити їх доопрацювання відповідно до вимог эколого-экспертного висновку і своєчасну передачу матеріалів на додаткову державну екологічну експертизу.