Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 15

Уряд АР Крим приймає вирішення про проведення держекоекспертизи щодо ситуацій, об'єктів, дія яких розповсюджується за межі одного району.

Місцеві ради ухвалюють рішення про виконання екологічної експертизи; визначають граничні розміри фінансування на проведення експертизи з фондів природи, надають допомогу в інформуванні населення про результати експертизи.

Найбільш простора компетенція у органів Мінприроди. Згідно ст.24  Закону на цей орган покладені обов'язки по проведенню державної екологічної експертизи. При проведенні екологічної експертизи Мінпрірода може відхилити представлені на експертизу матеріали, які не відповідають вимогам, формує систему і структуру експертних підрозділів, привертає фахівців і наукових співробітників до проведення експертизи, координує діяльність експертних підрозділів і узагальнює практику.

Відповідно до ст.25 Закону передбачена суспільна участь в проведенні експертизи, яка закріплена у формі визначення компетенції статутних органів та об'єднань громадян. Тобто, эколого-экспертная діяльність об'єднання визначається їх статутними документами і повинна відповідати вимогам чинного законодавства. Можливе створення експертних і консультативних рад екоекспертизи, типові положення про яких затверджує Мінпріроди

Державне регулювання і управління в області екологічної експертизи здійснюється органами законодавчої (Верховна Рада України, Верховна Рада АРК) і старанної  (Кабінет Міністрів України, Уряд АРК) влади, місцевих Рад, спеціально уповноваженого центрального органу, статутних органів об'єднань громадян і інших суспільних формувань. До компетенції Верховної Ради України перш за все відноситься законодавче регулювання і вироблення основних принципів в області екологічної експертизи, тоді як Верховна Рада АРК  переважно здійснює координаційні і контрольні функції.

Державне управління в області екологічної експертизи здійснюють  Кабінет Міністрів України, Уряд АРК, місцеві Ради, органи виконавчої влади на місцях, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади по питаннях екології і природних ресурсів як спеціально уповноважений орган в цій області і його органи на місцях, інші органи виконавчої державної влади відповідно до законодавства України. Кабінет Міністрів України призначає проведення основним,  повторним і додатковим державним експертиз. Він визначає порядок передачі документів на державну екологічну експертизу і затверджує перелік видів діяльності і об'єктів, що представляють підвищену екологічну небезпеку. Уряд АРК  приймає вирішення про проведення екологічної експертизи екологічних ситуацій і призначає додаткову експертизу в населених пунктах, де виникають небезпечні екологічні явища.

Місцеві Ради діють в рамках юрисдикції своєї території в порядку встановленим Законами України «Про екологічну експертизу», «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законодавчими актами:

1.Ухвалюють рішення і організовують при необхідності проведення  екологічної експертизи.

2.Визначають граничні розміри відрахувань на проведення екологічних експертиз відповідних позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища.

3.Координують діяльність суб'єктів екологічної експертизи.

4.Сприяють по інформуванню населення про результати екологічної експертизи.

5.Здійснюють контроль за дотриманням  вимог законодавства  в області екологічної експертизи.

6.Вирішують інші питання в області екологічної експертизи в межах своєї компетенції.

Окремі повноваження по регулюванню відносин в області екологічної експертизи місцеві Ради можуть делегувати своїм виконавським комітетам.

До уваги спеціального уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфери охорони природи та його органах на місцях відноситься:

1.Здійснення державної екологічної експертизи, у тому числі і додатковою.

2.Твердження в установленому порядку нормативно-технічних і інструктивно-методичних документів в області екологічної експертизи.