Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 20

Література[1,6,10,15], що рекомендується

Питання для самоконтролю:

1.Що передбачає процедура екологічної експертизи?

2.Ухваленням якого документа завершується процедура екологічної експертизи?

3.Структура і зміст висновку екологічної експертизи.

4.Порядок оскарження висновку екологічної експертизи.

5.Порядок фінансування державної екологічної експертизи.

6.За яких умов виводи екологічної експертизи є обов'язковими?

8.Поняття і порядок проведення суспільної екологічної експертизи

8.1.Суспільна екологічна експертиза

Законом України «О екологічній експертизі» (ст.16) передбачена суспільна або соціальна екологічна експертиза. Суспільна екологічна експертиза проводиться незалежно від державної експертизи незалежними групами фахівців за ініціативою суспільних об'єднань, а також місцевих органів самоврядування за рахунок їх власних засобів або на громадських засадах. Існує думка, що суспільна екологічна експертиза неефективна, в деяких випадках шкідлива, оскільки проводиться не фахівцями. Це не зовсім вірно. Якщо врахувати, що мозок людини здатний в ході інтуїтивної діяльності обробити величезну інформацію, лежачу за межами знань проектантів і вузьких фахівців як комп'ютер, то очевидно, що суспільна думка іноді більшою мірою, чим офіційна, може запобігти екологічно небезпечним ситуаціям. Крім того, суспільна екологічна експертиза здатна виявити соціально непридатні проекти. У теж час необхідно враховувати, що інтереси деяких груп людей, суспільних формувань не співпадають з інтересами держави в цілому. Так, наприклад, необ'єктивна протидія населення, а часто і органів місцевого самоврядування, створенню на їх території нових промислових об'єктів, що отримали назву «Принцип НІМБІ» (від англійського не в моєму будинку), носить в основному негативний характер. У теж час, з точки зору з психологічною, така реакція населення є природною.

Суспільна екологічна експертиза може проводитися одночасно з державною, шляхом створення на добровільних засадах тимчасових або постійно діючих эколого-экспертных колективів, яка проводиться для обліку громадської думки в частині реалізації запроектованої господарської діяльності і її екологічних наслідків. Вона може проводитися відносно будь-якої діяльності або об'єкту, які вимагають екологічного обгрунтування. Існує три основні форми суспільної екологічної експертизи: формальна; неформальна; широка соціальна.

Формальна експертиза здійснюється громадськими природоохоронними організаціями і партіями, що мають юридичний статус.

Неформальна експертиза проводиться об'єднаннями громадськості (групи суспільних експертів, комісії громадськості, групи захисту пам'ятників природи і ін.), що не мають юридичного оформлення.

Широка соціальна експертиза на відміну від вище вказаних не складає письмових висновків, звернень і не має чітко обкреслених меж учасників. Проводиться ця експертиза у вигляді обговорення через засоби масової інформації а також шляхом збору підписів, громадськості з аргументацією доцільності реалізації проектів в конкретних районах, регіонах.

Висновок суспільної екологічної експертизи не є обов'язковим для виконання, але враховується державною екологічною експертизою, а також органами, зацікавленими в реалізації проектних рішень. У разі, коли виводи державної експертизи, істотно відрізняються від виводів суспільною, проводиться додаткова наукова або ж асоціативна експертизи по тих же питаннях, які викликають розбіжність. У першому випадку експертиза проводитися провідними науковими організаціями, у втором-формально існуючими асоціаціями професіоналів у певній галузі знань або діяльності. Виводи експертизи опубліковуються в ЗМІ, прямують в органи, які проводять державну екологічну експертизу, органи влади і замовникові проекту.

Згідно ст.41 ЗУ, для інформування населення і узгодження дій з іншими об'єднаннями громадян суб'єкти суспільної екологічної експертизи інформують через ЗМІ заяву про проведення суспільної екологічної експертизи, в якій указуються зведення про склад суспільного эколого-экспертного формування, перелік фахівців, привернутих до участі в експертизі, об'єкт екологічної експертизи, терміни її проведення. Заява про проведення суспільної екологічної експертизи прямує у відповідні органи місцевого самоврядування (ради), виконавчої державної влади і державної екологічної експертизи.