Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 85

Я попереджений, що розгляд справи про адмістративне  правопорушення відбудеться про____ годині_____ __ хвилин "       _"_    200_ р. в приміщенні________________________________________________________

__________________ ______за адресою________________________________

(назва органу, який буде розглядати справу)

Підпіси:      Порушника ___________________        (                  )

Ськладача протоколу_______________  (                         )

Свідки: 1._____ _________підпис._____________(                     )

який проживає___________________ _______________________

              2.___________підпис________________     ___(                  )

який проживав.

Зміст

Стор.

Введення   3

1.Загальне положення про екологічну експертизу   5

1.1. Екологічна експертиза в Україні     7

1.2. Мета і завдання екологічної експертизи                    11

2. Основні принципи, об'єкти і загальні вимоги      

до проведення екологічної експертизи                  13

2.1.Основні принципи екологічної експертизи                13

2.2. Об'єкти і загальні вимоги до проведення

екологічної експертизи                14

3.Суб'єкти екологічної експертизи, участь

громадськості в процесі екологічної експертизи              18

3.1.Суб'єкти екологічної експертизи              18

3.2.Участь громадськості в процесі екологічної експертизи              20

4.Форми і вимоги, що пред'являються до екологічної експертизи         23

4.1.Загальні поняття про форму державної експертизи            23

4.2.Державна екологічна експертиза і її об'єкти               28

4.3.Вимоги, що пред'являються до актів державної

екологічної експертизи                 31

4.4.Умови і порядок проведення державної

екологічної експертизи                          34

5.Державне регулювання і управління в області

екологічної експертизи                37

6. Статус експерта екологічної експертизи             42

6.1.Має рацію і обов'язки експерта екологічної експертизи               42

6.2.Має рацію і обов'язки замовника екологічної експертизи            45

7.Порядок проведення екологічної експертизи                47

8.Поняття і порядок проведення суспільної

екологічної експертизи                 50

8.1.Суспільна екологічна експертиза             50

8.2.Порядок здійснення суспільних слухань           53

8.3. Взаємодія із зацікавленими сторонами            59

9.Поняття і суть ОВОС                 62

9.1.Основні поняття і принципи ОВОС          62

9.2.Порядок проведення ОВОС            67

9.3.Оцінка екологічної риски                70

9.4.Порядок проведення процедури ОВОС згідно вимогам

Європейського банку реконструкції і розвитку               75

9.5.Методологічні особливості проведення ОВОС в країнах ЄС                79

10.Зміст матеріалів ОВОС           84

10.1.Аналіз документації вибору майданчика                  84

10.2.Характерні особливості навколишнього середовища

району експертної оцінки             88

10.3.Аналіз альтернатив               89

11.Поняття оцінки значущості дії на навколишнє середовище          93

11.1.Прогнозна оцінка значущості дії           93

11.2.Програма екологічного моніторингу              97

11.3.Послепроектный екологічний менеджмент               98

12.Особливості державної екологічної

експертизи різних об'єктів          101

12.1. Оцінка повноти і якості ОВОС            101

13.Практичні методи екологічного захисту в техніко-

екологічній оцінці проектів        108