Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 47

-оцінки радіоємкості і чинників накопичення екосистем регіону.

5.Основних технічних характеристик роботи ядерного підприємства, а саме:

-об'єм і структура радіонуклідних скидань і викидів за період роботи підприємства в режимі нормальної і аварійної експлуатації;

-об'єм скидань і викидів згідно проекту і найбільш важких незапланованих проектом аварій;

-структури і ефективності плану і сценарію мерів і контрзаходів, розроблених на випадок проектних і в непроектних аварій;

-результатів радіоекологічної експертизи проекту зняття ядерного об'єкту з експлуатації унаслідок тяжких наслідків аварії або завершення терміну експлуатації.

Дані відомості можуть бути отримані з матеріалів наукових досліджень, звітів ядерного об'єкту, результатів ГЕЕ, спеціальних досліджень регіону. Алгоритм радіоекологічної експертизи ядерного підприємства (це спосіб або програма вирішення обчислювальних завдань, точно приписуючих, як і в якій послідовності отримати результат). Він проводиться в наступній послідовності:

1.Оцінка ефективності і професійності персоналу і служб нагляду.

2.Отримання і оцінювання даних про можливих проектних і в непроектних аварій.

3.Оцінка об'єму, складу і відстані викидів і скидань радіонуклідів в режимі нормальної і аварійної експлуатації при сприятливих і не сприятливих погодних умов на промисловій ділянці і регіоні.

4.Оцінка реального радіонуклідного забруднення водних і наземних екосистем.

5.Оцінка можливого у випадках проектних і непроектних аварій на ядерному підприємстві.

6.Оцінка і розрахунок очікуваних колективних еквівалентних доз випромінювань для населення регіону у разі радіаційного забруднення.

7.Оцінка колективної риски і розрахунку співвідношень користь-шкода для різних ситуацій, як проектних, так і не проектних.

8.Порівняння отриманих оцінок колективної риски по оцінках риски мешкання і праці населення в регіоні без розрахунку роботи ядерного підприємства.

9.Оцінка очікуваних колективних доз випромінювання для персоналу і населення у разі припинення експлуатації ядерного підприємства після тяжких наслідків в непроектній аварії або завершення терміну експлуатації.

Для оцінки загальної небезпеки радіоекологічної ситуації для великого скупчення населення введено поняття колективна еквівалентна доза випромінювання, яка в цілому складає суму отриману населенням. Як правило, вона застосовується для населення від 1000 до 10000 чоловік. Розрахункові колективні еквівалентні дози, отримані унаслідок аварій, можна порівнювати з колективними дозами отриманих від інших штучних і природних джерел.

Радіоекологічна експертиза була проведена на Хмельницькій АЕС саме по цьому алгоритму. Були проаналізовані звіти по скиданнях і викидах, а також результати моніторингу і контрольні вимірювання. Результати не відрізнялися від даних вказаних в звітах. Для блоку ВВЕР-1000 було узяте три найбільш важких варіанту в непроектній аварії, для кожного варіанту окремо оцінені його можливості. По цих результатах дана оцінка можливого радіаційного забруднення наземних і водних екосистем. Проведені спеціальні дослідження структури і ведення сільськогосподарських робіт в чотирьох прилеглих районах. Зібрані зведення про можливі отримувані об'єми молока, про площу і урожай у разі забруднення. Було змодельовано забруднення кожного району і оцінені можливі забруднення продуктів. За наслідками преведенных досліджень отримана оцінка максимально можливих колективних еквівалентних доз для населення кожного району, а також для всіх варіантів скидань і викидів і набуті розрахункових значень колективних доз. По значеннях очікуваних колективних еквівалентних доз опромінювання і можливих разных аварійних ситуаціях була проведена оцінка колективної риски по формулі: Колективний ризик (Кр) рівний, очікувана колективна доза опромінювання (Ко.д.) помножена на можливість аварії (Ав). За наслідками колективної риски для нормальних і аварійних ситуацій оцінювали можливий збиток для населення області. При порівнянні можливого збитку і користі встановлено, що по низькій можливій в непроектній аварії користь помітно перевищує збиток. Загальний висновок експертизи – функціонування АЕС доцільне економічно і вигідно для населення регіону.