Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 3

У результаті роботи складається висновок про можливі зміни параметрів природного середовища та даються рекомендації про раціональне використання і відтворення природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки.

1.1. Екологічна експертиза в Україні

Правовою основою екологічної експертизи є законодавство України і її суб'єктів, нормативною базою — весь комплекс існуючих природоохоронних і технічних стандартів, Гостів, будівельних норм і правил, санітарно-гігієнічних та екологічних нормативів:

-Закон України  «Про екологічну експертизу»;

-Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

-Ухвала Верховної Ради України «Про основні напрямки державної політики України в області охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки»;

-Ухвала Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1995 р. № 870 «Про порядок передачі документації на Державну екологічну експертизу»;

-Про порядок розробки і твердження гранично допустимих скидань забруднюючих речовин і перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормуються і ін.

Чинне законодавство про екологічну експертизу направлене на регулювання суспільних відносин в області екологічної експертизи з метою забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, захисту екологічних прав і інтересів громадян і держави.

Основні завдання екологічної експертизи визначені в ст.5 закону України  «Про екологічну експертизу», це:

- виявлення ступінь екологічної риски і безпеки запланованої до здійснення діяльності;

- проведення комплексної науково-обгрунтованної оцінки об'єктів експертизи;

- встановлення, чи відповідає проект, інша документація, вимогам екологічного законодавства, санітарним, будівельним та іншим нормам і правилам;

- оцінювання ефективності, обгрунтованості і достатності передбачених в проектах заходів щодо охорони навколишнього середовища і здоров'я людей;

- підготовки об'єктивного, всебічного експертного висновка.

У Україні екологічні експертизи вперше почали проводитися з кінця 70 років, проте широко почала застосовуватися тільки в 90 роки. Це пов'язано з помітним погіршенням екологічної ситуації в країні. Особлива роль в цьому належить аварії на ЧАЕС. В цей же час екологічна експертиза широко почала застосовуватися в розвинених країнах, що істотно підвищило якість проектів, що реалізовувалися. Так, для проведення екологічних експертиз у США поверталися 1/3 всіх проектів, що надавалися на експорт. У 1985 році Рада Міністрів Комісії європейських співтовариств затвердила спеціальну директиву про екологічну експертизу державних і приватних проектів, згідно якої до кінця 1988г. у всіх країнах ЄЕС почали проводити екологічну експертизу проектів. Результати екологічної експертизи можуть відображати як економічні, так і інші показники (загроза здоров'ю людей, збиток біоресурсам, погіршення якості навколишнього природного середовища і так далі). Необхідно екологічну експертизу відрізняти від екологічної оцінки. Так, екологічна експертиза обгрунтовувається на дослідженнях регіонально-проблемного профілю безпосередньо на місцевості або об'єкті. Експертна оцінка, як правило, дається на основі аналізу і є кількісними або порядковими оцінками процесів або явищ, які не підлягають безпосередньому вимірюванню, а тому грунтується на думках фахівця. У теж час є слабкі місця і в проведенні екологічних експертиз. Особливо це відноситься до проведення експертиз нових хімічних препаратів, які грунтуються на результатах лабораторних досліджень над тваринами і екстрапольованих (перенесених) на організм людини. При цьому, з поля зору експертів часто вислизає екологічна сторона. На питання, як поведеться даний препарат в навколишньому середовищі (чи відбуватиметься його накопичення в харчовому ланцюзі, якщо буде, то як; чи буде вторинне забруднення при переході з одного середовища в іншу) не завжди можна отримати відповідь. Тому, єкологічна експертиза проводить перевірку дотримання законів і принципів екології в наступних аспектах: