Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 7

7.Поліпшення якості питної води.

8.Відтворення водних живих ресурсів та об,єктів тваринного і рослинного світу.

9.Вдосконалення управління охороною берегової зони Азовського і Чорного морей.

10.Сприяння розвитку природно-заповідного фонду.

Відповідно до вирішення Кабінету Міністрів України, місцевих органів самоврядування державній екологічній експертизі можуть підлягати екологічні ситуації, що склалися в окремих регіонах або населених пунктах, а також об'єкти, які надають значну шкідливу дію, у тому числі і військові. Проведення додаткових державних екологічних експертиз здійснюється за ініціативою зацікавлених осіб на підставі договору про надання єколого-єкспертних послуг або за рішенням Кабінету Міністрів України, місцевих органів самоврядування. Можуть проводитися повторні державні екологічні єкспертизи.  Військові, оборонні і інші об'єкти, інформація про яких складає державну таємницю, підлягають екологічній експертизі відповідно до Закону України «Про державну таємницю» та інших спеціальних законодавчих актів. Всі проекти законодавчих і нормативно-правових актів також підлягають екологічній експертизі. Цю процедуру обов'язково проходять всі передпроектні і проектні розробки, а також документація по впровадженню нової техніки, технологій, матеріалів, речовин і продукції.

Експерт-еколог зобов'язаний зіставити передбачувані зміни в природному середовищі в наслідок впровадження вищезгаданих дій з екологічними нормативами. У разі негативного впливу цих дій дається негативна  оцінка і пропонується зміна діяльності і  виробничих процесів. Екологічна експертиза також проводиться при виникненні складних екологічних ситуацій в окремих регіонах і населених пунктах з метою виявлення їх негативної дії на стан природного середовища. На особливому місці стоять  військові, оборонні і інші об'єкти, де екологічна експертиза проводиться не тільки по статтях екологічного законодавства, але і по спеціальних законодавчих актах України. До документації на об'єкти екологічної експертизи додаються обгрунтовування екологічної безпеки запланованої або здійснюваної діяльності з комплексною еколого-економічною оцінкою існуючої або передбачуваної дії на стан навколишнього природного середовища, оцінкою екологічної ризики і з альтернативними прогнозними варіантами зменшення цієї дії. Особи, передавальні документацію на проведення екологічної експертизи, при необхідності, здійснюють організацію і фінансування проведення додаткових досліджень, пошукових і експертних робіт. Забезпечують гласність і враховують громадську думку про заплановану або здійснювану діяльність, гарантують достовірність попередньої оцінки впливу на навколишнє природне середовище, що відображається в Заяві про результати екологічної діяльності. При складанні обгрунтовування з метою забезпечення екологічної безпеки на запланованих або діючих господарських об'єктах використовують відповідну документацію, по якій приводиться комплексна еколого-економічна оцінка існуючої або передбачуваної дії на стан навколишнього природного середовища. У цих документах оцінюється ступінь екологічної ризики, і даються альтернативні прогнозні варіанти, в яких передбачається зменшення антропогенного впливу на екологічні ситуації.

Офіційні представники у сфері екологічної експертизи, яки передають відповідну документацію, можуть фінансувати додаткові дослідження, пошукові і експериментальні роботи. Вони також забезпечують гласність і враховують громадську думку про заплановану або здійснювану діяльність, а також гарантують достовірність попередньої оцінки впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище. Укладачі екологічної експертизи повинні враховувати економіко-соціальні умови в конкретному регіоні, проте це не повинно відбиватися на об'єктивності офіційних документів, що складаються. Основна вимога до екологічної експертизи - об'єктивність, яка обгрунтовувається на всебічному  комплексному аналізі екологічних параметрів природного середовища, знання екологічних процесів, їх спрямованості у всіх випадках передбачливого або реально існуючого антропогенного впливу. Кінець кінцем, екологічна експертиза повинна передбачати всі наслідки господарської діяльності, зокрема (і перш за все) виникнення катастрофічних екологічних ситуацій.