Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 49

3.Підготовка розділу «Охорона навколишнього середовища» в підсумкове резюме за проектом. Банком визначаються обов'язкові умови, пов'язані з охороною навколишнього середовища при реалізації проекту. Співробітники банку розглядають результати ЕО і рекомендації, за наслідками розгляду в підсумкове резюме включають коротку інформацію про стан питань охорони ОС і зведення про те, як їх планується вирішувати. У підсумкове резюме за проектом наголошуються будь-які обов'язкові умови, пов'язані з охороною навколишнього середовища. Після детального розгляду резюме банк санкціонує початок переговорів про кредитування проекту. Що в ходить до складу типової групи екологічної оцінки проекту? Сюди входять ресурси і професії, які можуть здійснити екологічну оцінку. Наприклад: ПР – повітря; професія – фахівець з аналізу забруднення повітря, по експлуатації газоочисного устаткування, фахівець з гідрометеорології, фахівець з шуму. Ін. - земля; фахівець з охорони грунтів, агроном, грунтознавець, інженер-будівельник, мінералог-геохімік, гірський  інженер, сейсмолог. Ін. – вода; гідролог, гідрометеоролог, інженер по експлуатації очисних споруд, інженер-будівельник, інженер-сантехнік, хімік. Ін. – флора і фауна; еколог, лісовод, ботанік, зоолог, мисливствознавство, фахівець з природних територій, що особливо охороняються. Планування; географ, демограф, архітектор, економіст.

4.Включення зобов'язань позичальників з довкілля охорони в документи про надання позики або кредиту, і контроль за виконанням екологічних нормативів в процесі реалізації проекту. В ході переговорів розглядаються плановані заходи щодо забезпечення екологічної прийнятності проекту і гарантії збереження стійкості навколишнього середовища. Досягнуті домовленості включаються в документи про надання позики або кредиту.

5.Реалізація заходів щодо попередження негативних дій і оцінка видів дії, що фактично спостерігаються, на навколишнє середовище, а також ефективність заходів щодо зменшення або запобігання збитку. Реалізація здійснюється позичальником, а контролюється банком.

6.Підготовка розділу «Охорона навколишнього середовища» в підсумкову доповідь за реалізованим проектом. Банк розглядає результати виконання зобов'язань, коректність ЕО і дієвість рекомендацій.

На стадії відбору проекту здійснюється екологічна класифікація виробництва з метою оцінки того, як аспекти пропонованого проекту не значущі, і які необхідно буде вирішувати в процесі планування і розробки проекту. Визначаються найважливіші екологічні проблеми, види подальших екологічних оцінок і їх попередній календарний план. Рекомендації по ОВОС проекту є підставою для контролю за виконанням екологічних нормативів і стандартів в процесі його здійснення. Інвестор зобов'язаний дотримувати всі обумовлені умови, пов'язані з охороною навколишнього середовища. За умовами ухвалення рішення про розміщення і споруду промислових об'єктів вони підрозділяються на: загальнодержавного значення, регіонального, місцевого значення. Рішення про споруду загальнодержавного значення ухвалюється урядом за узгодженням з органами місцевого самоврядування. У передпроектній і проектній документації повинні бути обгрунтовані наступні екологічні вимоги:

-вибір місця (майданчики) розміщення об'єкту;

-вилучення природних ресурсів;

-рівень екологічної небезпеки вироблюваної продукції і відходів, що утворюються;

-можливий екологічний ризик планованої діяльності, що включає оцінку дії об'єкту на навколишнє природне середовище при нормальному режимі експлуатації і виникненні аварії;

-природоохоронні заходи.

Метою екологічного обгрунтування є визначення обмежень, а також якісних і кількісних значень рівнів прийнятної риски для передбачуваних і здійснених актів конкретного виду діяльності. Управління екологічно безпечним розвитком здійснюється шляхом зіставлення реальних якісних і кількісних значень рівнів негативних дій з їх регламентованою величиною.

На сьогоднішній день в Україні близько 1500 об'єктів, які при аваріях або руйнуваннях можуть привести до масових поразок людей. Навіть звичайні компоненти інфраструктури крупних міст є потенційно небезпечними. На водопровідних станціях є запаси від декілька десятків кілограм до сотень тонн хлора, на крупних овочевих базах може зберігатися сотні тонн аміаку. Територія України досить велика  і піддається дії дії багатьох природних і техногенних явищ, які деколи носять катастрофічний характер. Тільки за останніх 18 років відбувся більше десятка повеней, що призвели людські жертви і руйнування.