Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза»

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство Аграрної Політики України

Державний Комітет Рибного Господарства України

Керченський Державний Морський Технологічний Університет

Технологічний факультет

Кафедра «Екологія моря»

ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Керч, 2009

Автори: Кудрік І.Д., к.г.-м.н., доцент кафедри «Екологія моря», Пицький Г.М., ст. викладач кафедри «Екологія моря», Хребтова Т.В., к.б.н., доцент кафедри «Екологія моря» Керченського Державного Морського Технологічного Університету (КДМТУ)

Навчальний посібник розглянутий і схвалений на засіданні кафедри «Екологія моря» КДМТУ

протокол № 1 від 29 серпня 2008г.

Навчальний посібник розглянутий і рекомендований до твердження на засіданні методичної комісії ТФ КГМТУ

протокол № ____ від ______ 2009 р.

Навчальний посібник затверджений на засіданні Методичної ради КДМТУ

протокол № ____ від ______ 2009 р.

© Керченський Державний Морський Технологічний Університет

Введення

Основу української системи екологічної оцінки складають екологічна експертиза і оцінка впливу на навколишнє середовище (далі ОВНС). ОВНС існує практично у всіх країнах світу і використовується багатьма міжнародними організаціями. Ця оцінка полягає у всебічному аналізі можливої дії планованої діяльності на навколишнє середовище. Дані отримані в наслідку моніторингу можуть бути використані з метою прогнозу запобігання або пом'якшення екологічного збитку.

Екологічна експертиза базується  на знанні фізико-хімічних умов навколишнього природного середовища, загальній екології, техногенної екології, ландшафтній екології і нормуванні антропогенного навантаження на навколишнє середовище.

Роль екологічної експертизи в системі екологічного законодавства України вельми велика. Екологічна експертиза є видом науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, эколого-экспертных формувань і об'єднань суспільства. Екологічна експертиза – це встановлення відповідності значної господарської або іншої діяльності екологічним вимогам, визначення припустимої реалізації досліджуваного об'єкту в цілях попередження можливих несприятливих дій цієї діяльності на навколишнє природне середовище і пов'язаних з ними соціальних, економічних і інших наслідків. Завданням курсу «Екологічна експертиза» є теоретична і практична підготовка студентів до роботи як експертів-екологів у сфері екологічних проблем берег-море. Метою справжнього курсу є формування у студентів знань і умінь в проведенні екологічної експертизи на стадії передпроектної і проектної документації, при будівництві і реконструкції народногосподарських об'єктів, схем розміщення продуктивного потенціалу, а також при розробці методологічних підходів в оцінці антропогенного впливу на навколишнє природне середовище.

Основними вимогами ЗПП і ЗКХ, затвердженими міністерством вищої освіти до вивчення дисципліни  «Екологічна експертиза» є:

1.Вивчення загальних правових екологічних документів, що регламентують господарську діяльність в Україні.

2.Отримання знань про загальні завдання екологічної експертизи.

3.Отримання уявлень про державне регулювання і управління в області екологічної експертизи.

4.Засвоєння знань про нормативно-правові положення статусу експерта-еколога.

5.Отримання знань і навиків в проведенні екологічної експертизи і складанні відповідних офіційних документів.

В наслідок вивчення дисципліни «Екологічна експертиза» студент повинен знати:

- загальні положення екологічної експертизи;

- основні принципи та об'єкти екологічної експертизи;

- суб'єкти екологічної експертизи;

- форми екологічної експертизи;

- порядок державного регулювання і управління в галузі екологічної експертизи;

Похожие материалы

Информация о работе