Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 61

теж час, здійснення державного екологічного контролю за виконанням висновків госэкоэкспертизы на режимних об'єктах не відрізняються від контролю за іншими об'єктами. Перевірка виконання вимог, перерахованих в ув'язненні ГЕЕЗУ «О охороні навколишнього природного середовища» покладена на державних інспекторів органів Мінприроди. Державний екологічний контроль за об'єктами ГЕЕ здійснюється не залежно від форм власності і відомчого підпорядкування, що знаходяться на території України. Об'єкти господарської діяльності зобов'язані:

-попереджати, виявляти і присікати порушення законодавства в області охорони навколишнього природного середовища;

-роз'яснювати порушникам природоохоронного законодавства їх права і обов'язку;

-дотримувати вимоги законодавства.

Одним з основних завдань Мінприроди України є охорона навколишнього середовища і забезпечення екологічної безпеки. Для вирішення цього завдання Міністерство охорони навколишнього природного середовища України забезпечує організацію і проведення державної екологічної експертизи і державного екологічного контролю як безпосередньо, так і через інших державних органів центральної виконавчої влади. Державні экоинспектора, згідно чинному законодавству мають право:

-відвідувати в цілях перевірки організації, об'єкти незалежно від форм власності, зокрема оборонного призначення, знайомитися з документами і іншими необхідними для перевірки матеріалами;

-перевіряти дотримання нормативів, Гостів, інших нормативних документів, роботу очисних споруд і інших пристроїв, засобів контролю, а також виконання планів і заходів щодо охорони навколишнього середовища;

-перевіряти дотримання вимог, норм і правил в області охорони навколишнього природного середовища при розміщенні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації і виводі з експлуатації виробничих і інших об'єктів;

-контролювати виконання вимог, позначених в ув'язненні державної екологічної експертизи, і вносити пропозиції про її проведення;

-пред'являти вимоги і видавати розпорядження юридичним особам про усунення порушення природоохоронного законодавства, виявлених при здійснення державного екологічного контролю;

-припиняти господарську і іншу діяльність юридичних осіб при порушенні ними законодавства в області охорони навколишнього середовища;

-притягати до адміністративної відповідальності осіб, що допустили порушення.

Організація охорони навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки здійснюється згідно вимогам чинного законодавства. Висновки ГЕЕ прямують в різні органи, про які було сказано вище. Первинним завданням є виявлення порушень в документації, що прямувала на державну екологічну експертизу, відповідність процедури її проведення чинному законодавству і правомочності виводів экоэкспертизы. Встановлення фактів помилкового висновку екологічної експертизи, заховання від представлення державним організаціям, організуючим і провідним екологічну експертизу, істотних матеріалів, відомостей і даних. Об'єктів уваги органів виконавчій владі також є виявлення фактів самовільної заміни технологічних рішень при реалізації проектів, що вже отримали позитивний висновок ГЕЕ. Державний екологічний контроль за виконанням висновків ГЕЕ проводиться як контроль за здійсненням господарською і іншій діяльності, не відповідній документації, яка отримала позитивний висновок ГЕЕ. При здійсненні контролю госэкоинспектора приймають заходи по попередженню, виявленню і усуненню екологічних правопорушень і залучення винних до відповідальності. При виявленні порушення госинспектор складає акт перевірки і розпорядження про усунення порушень, а також адміністративний протокол про екологічне правопорушення. В обов'язковому порядку потрібне пояснення порушника. На підставі адміністративного матеріалу ухвалюється рішення:

-виноситься ухвала про накладення штрафу;

-за наявності збитку здійснюється його розрахунок, і приймаються заходи по відшкодуванню збитку;