Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 67

Стаття 13. Державна екологічна експертиза

Державна екологічна експертиза організовується і проводиться
эколого-экспертными підрозділами   спеціалізованими  чреждениями, організаціями або спеціально створюваними комісіями Міністерства, охорона навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України, Міністерства охорони здоров'я України, їх органів на місцях із залученням інших органів, державній виконавчій владі.

До проведення державної екологічної експертизи можуть в установленому порядку притягуватися фахівці інших установ, організацій і підприємств, а також експерти міжнародних організацій.

Здійснення державної екологічної експертизи є обов'язковим для видів діяльності і об'єктів, що представляють підвищену екологічну небезпеку. Перелік видів діяльності і об'єктів,    що представляють    підвищену    екологічну   небезпеку, встановлюється Кабінетом Міністрів України за уявленням Міністерства охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України і Міністерства охорони здоров'я України.

Проведення додаткових державних екологічних експертиз здійснюється за ініціативою зацікавлених осіб на підставі договору про надання эколого-экспертных послуг або по вирішеннях Кабінету Міністрів України, Уряди Автономної Республіки Крим, місцевих Рад народних депутатів або їх виконавських комітетів.

Стаття 14. Об'єкти державної екологічної експертизи

Державній екологічній експертизі підлягають:

1) державні інвестиційні програми, проекти схем
розвитку і розміщення продуктивних сил, розвитку: окремих
галузей народного господарства;

2)проекти генеральних планів населених пунктів, схем районного планування, схем генеральних .планов промислових вузлів, схем розміщення підприємств в промислових вузлах і районах, схем облаштування промислової забудови, інша передпланова і предроектная документація;

3)інвестиційні проекти, техніко-економічні обгрунтування і розрахунки, проекти і робочі проекти на будівництво нових і розширення, реконструкцію, технічне переоснащення підприємств, що діють; документація по перепрофілюванню, консервації і ліквідації підприємств, що діють, окремих цехів, виробництв і інших промислових і господарських об'єктів, які можуть надавати негативну дію на стан навколишнього природного середовища, зокрема військове і оборонне призначення;

4)проекти законодавчих і інших нормативно-правових актів, регулюючих відношення в області забезпечення екологічної (зокрема радіаційною) безпеки, охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів, діяльності, яка може надавати негативну дію на стан навколишнього природного середовища і здоров'я людей;

5)  документація по впровадженню нової техніки, технологій,
матеріалів і речовин (зокрема що купуються за кордоном), які можуть
створити потенційну загрозу навколишньому природному середовищу і здоров'ю
людей.

Відповідно до рішень Кабінету Міністрів України, Уряду Автономної Республіки Крим, місцевих Рад народних депутатів або їх виконавських комітетів державній екологічній експертизі можуть підлягати екологічні ситуації, що створилися в окремих населених пунктах і регіонах, а також об'єкти, що діють, і комплекси, зокрема військове і оборонне призначення, що мають значну негативну дію. на стан навколишнього природного середовища і здоров'ю людей.

Стаття 15. Спеціальні вимоги до документації на об'єкти державної екологічної експертизи

У документації на об'єкти державної екологічної експертизи повинні передбачатися:

1) комплексна еколого-економічна оцінка впливу
запланованої або здійснюваної діяльності на стан
навколишнього природного середовища, використання і відтворення
природних ресурсів, здоров'я населення, оформлена у вигляді окремого
тому (книги, розділу) документації і Заяви про екологічні
результати діяльності;

2) обгрунтування впровадження сучасних, досконалих нематеріало- і неенергоємних, мало- і безвідходних технологічних процесів;