Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 14

-перевірку наявності і повноти необхідних матеріалів і реквізитів на об'єкт експертизи і при необхідності, створення експертних груп і комісій;

-аналітичну обробку матеріалів, на предмет екологічної безпеки, достатності обгрунтовувань діяльності об'єкту експертизи, при необхідності провести натурні обстеження;

-узагальнення окремих експертних досліджень, підготовку виводів і надання її зацікавленим органам і особам.

Важливими, з погляду оперативності експертних досліджень, є терміни екологічної експертизи. У ст.38 ЗУ передбачені граничні терміни проведення експертизи, які складають: до 45 календарних днів з продовженням при необхідності до 60 днів, а у виняткових випадках, залежно від складності проблем до 120 днів, що проводяться групами фахівців. До 90 днів, спеціально створеними міжгалузевими комісіями. До 30 днів, що проводяться по допрацьованим матеріалам відповідно до виводів попередньої експертизи Дія виводів держекоекспертизи також обмежена певними термінами. Так, позитивний вивід є дійсним протягом трьох років з дня його винесення. Якщо протягом цього терміну не почата його реалізація, то по закінченню трьох років необхідне проведення нової екологічної експертизи. При цьому необхідно знати, що початком держекоекспертизи вважається день представлення експертному органу комплекту необхідних матеріалів і документів. Необхідно відзначити, що ЗУ «Про екологічну експертизу» по своїй формі, структурі,  змісту і наявності принципів правового регулювання, розроблений на рівні вимог міжнародного права і Директив Ради Європи від 27.07.1985 р. №85/337/ЕЭС  «Про оцінку наслідків виконання державних і приватних проектів для навколишнього природного середовища», а також  Директив Ради Європи від 07.07.1990 г №90/313/ЕЭС.

Література, що рекомендується [1,2,4,10,11]

Питання для самоконтролю:

1.Поняття та суть ДЕЕ.

2.Для яких видів діяльності і об'єктів ДЕЕ є обов'язковою?

3.Назовіть систему державних органів, що мають право проводити ДЕЕ.

4.Назовіть об'єкти, належні ДЕЕ.

5.Які спеціальні вимоги передбачені для документації на об'єкти ДЕЕ?

6.Вимоги, що пред'являються до Заяви про екологічні наслідки діяльності об'єкту експертиз і його зміст.

7.Які вимоги пред'являються до рекомендацій ДЕЕ?

8.Умови і порядок проведення ДЕЕ.

9.Які терміни передбачені для проведення ДЕЕ і дії її висновку?

10.Що розуміється під висновком державної екологічної експертизи?

11.Які вимоги пред'являються до висновку екологічної експертизи?

12.Завдання державного контролю в області екологічної експертизи. 

5.Державне регулювання і управління в області екологічної експертизи

Стан якості навколишнього природного середовища в межах держави представляє інтерес для всього суспільства. Одній з форм регулювання суспільних відносин в області охорони навколишнього середовища є правова регламентація екологічної експертизи. Державне регулювання в області екологічної експертизи в основному здійснює Верховна Рада України до ведення якої, згідно ст.18 вище названого Закону, відноситься: законодавче регулювання відносин в області екологічної експертизи; визначення основних принципів і порядку здійснення експертиз. Окремі функції  виконує Верховна Рада АР Крим – це координація діяльності суб'єктів екологічної експертизи, здійснення контролю за дотриманням законодавства про екологічну експертизу. Державне управління, згідно ст.20 ЗУ «Про  екологічну  експертизу», здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів АР Крим, органи місцевого самоврядування, Мінприроди Украини.

Кабінет Міністрів України призначає проведення державної екологічної експертизи ситуацій, що склалися, об'єктів, що діють, і комплексів, шкідливий вплив яких може розповсюдитися за межі однієї області або АР Крим, призначає проведення додаткових експертиз, затверджують види діяльності або об'єкти, які представляють підвищену екологічну небезпеку.