Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 21

Екологічні експертизи інших форм можуть здійснюватися за ініціативою зацікавлених юридичних і фізичних осіб на договірній основі із спеціалізованими эколого-экспертными органами і формуваннями. До таких експертиз, виводи яких можуть мати певне значення для проведення екологічної експертизи, можна віднести види експертиз, передбачених Законом України «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 10.02.1995 р.

Договір про надання эколого-экспертных послуг затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади по питаннях екології і природних ресурсах.

8.2.Порядок здійснення суспільних слухань

Суспільна екологічна експертиза проводиться до проведення ГЕЕ або одночасно з нею. Найефективніше проводити ОЕЕ ще на стадії інвестицій. ОЕЕ здійснюється за умови державної реєстрації заяви громадських організацій про її проведення. У заяві громадській організації повинні бути проведені найменування, юридична адреса, характер діяльності згідно статуту, зведення про склад експертної комісії, зведення про об'єкт експертизи, терміни її проведення. Реєстрацію здійснює орган місцевого самоврядування, який в семиденний термін з дня подачі заяви про проведення ОЕЕ зобов'язаний його зареєструвати або відмовити в реєстрації. Якщо не було відмови в реєстрації заява про проведення ОЕЕ, то воно вважається зареєстрованим. За наявності заяв від декількох громадських організацій про проведення ОЕЕ одного і того ж об'єкту допускається утворення єдиної експертної комісії. Громадські організації, які організовують проведення експертизи, повинні сповістити населення про початок і результати її проведення. Громадські організації мають право:

-отримувати від замовника документацію, належну ЕЕ, в об'ємі встановленому ЗУ;

-отримувати від структурних підрозділів Мінприроди, спеціалізованих в області ЕЕ, для ознайомлення нормативно-технічні документи, які встановлюють вимоги по проведенню ГЕЕ;

-брати участь як спостерігачі через своїх представників в засіданні експертних комісій ГЕЕ і брати участь в обговоренні висновків ОЕЕ, що проводиться ними;

На експертів, що привертаються для проведення ОЕЕ, розповсюджуються вимоги, передбачені законом України  «О екологічній експертизі», отримавши звернення громадян або громадських організацій, рада створює тимчасову комісію з проведення громадського обговорення об'єкту ОЕЕ і організовує збори представників зацікавлених сторін, на якому затверджуються терміни і регламент суспільних слухань. У регламенті підготовки і проведення суспільних слухань визначаються наступні аспекти:

-мета проведення суспільних слухань – інформування громадськості про об'єкт ОЕЕ і його можливій дії на навколишнє середовище, а також виявлення суспільних інтересів і їх облік в процесі дії на навколишнє середовище;

- правова основа – перераховуються нормативні акти у сфері охорони навколишнього середовища, проведення ЕЕ, містобудування і так далі

- принципи проведення суспільних слухань грунтуються на повній і достовірній інформації про намічану діяльність і її можливі екологічні наслідки.; суспільні слухання проводяться у формі відкритого і публічного процесу обговорення експертних висновків, виступів експертів, замовників, органів влади і місцевого самоврядування, природоохоронних і санітарних служб, громадських організацій (будь-яка людина і будь-яка громадська організація можуть брати участь в обговоренні на рівних умовах).

Результат суспільних слухань – список учасників, стенограм, протоколів і висновків. За наслідками суспільних слухань збори представників виносить рішення. Організатори і учасники суспільних слухань це тимчасова комісія зборів представників з вивчення думки населення для підготовки і проведення суспільних слухань по ОВОС об'єкту ОЕЕ відповідно до вирішення місцевого самоврядування. Учасником слухання можуть бути як громадяни України, так і іноземці без громадянства. Документи, що представляються громадськості для ознайомлення, – це документація за проектом, в яку входить попередній варіант ОВОС і резюме нетехнічного характеру, тобто короткий виклад результатів по ОВОС, документація ініціатора або інвестора проекту. Можливість ознайомлення з матеріалами ОВОС організовується в приміщенні органу місцевого самоврядування або бібліотеці. Будь-який охочий має право ознайомитися з матеріалами і робити свої зауваження за проектом. Порядок інформування населення і запрошуваних сторін про проведення слухань – не пізніше, ніж за 30 днів до проведення суспільних слухань в офіційних виданнях органу місцевого самоврядування, ЗМІ, на стендах поміщається оголошення з інформацією про терміни і місце доступності документації за проектом і проведенням слухань.