Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 86

13.1.Технічні системи екологічної безпеки            108

13.2.Використання технічних систем екологічної

безпеці в промисловості             112

13.3.Радіоекологічна експертиза АЕС         114

14 Екологічне обгрунтування передпроектної

 і проектній документації            120

14.1.Загальні вимоги до екологічної оцінки проекту              120

15.Методи і засоби ОВОС і екологічної експертизи                125

15.1.Критерії оцінок дії              125

15.2.Поняття екологічного індикатора

екологічної оцінки стану ОС               127

16.Методи оцінки інтенсивності техногенних

навантажень на навколишнє середовище              131

17.Поняття комплексної інвестиційної експертизи в Україні           136

17.1.Управління інвестиційними процесами         136

17.2.Попередня екологічна оцінка               141

17.3.Визначення об'ємів дослідження          142

17.4.Зміст документа про оцінку дії

на навколишнє середовище        147

18.Фінансування екологічної експертизи              151

18.1.Відповідальність за порушення в області        

державної екологічної експертизи       151

18.2.Державний контроль за виконання вимог

висновки державної екологічної експертизи         154

19.Про основні напрями державної політики України

в області охорони навколишнього середовища, використання природних

ресурсів і забезпечення екологічної безпеки        159

Список літератури            165

20. Додаток       

Ó Кудрік I.Д., Пицкий Г.Н., Хребтова Т.В.

Навчальний посібник

по дисципліні «Екологічна експертиза»

Тираж______ экз. Підписано до друку ___________ 200_ р.

Замовлення № ______Объем 7,26 п.л.

Вид-во «Керченський державний морський технологічний університет»

98309, м. Керч, вул. Орджонікідзе, 82