Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 8

Література, що рекомендується [1,6,10,11,12]

Питання для самоконтролю:

1.Основні принципи ДЕЕ.

2.Об'єкти ДЕЕ, які безпосередньо визначені ЗУ «Про єкологічну експертизу».

3.Які об'єкти підлягають екологічній експертизі?

4.Що повинне враховуватися укладачами екологічної експертизи?

5.Ким здійснюються фінансування і організація проведення додаткових досліджень?

3.Суб'єкти екологічної експертизи, участь громадськості в процесі екологічної експертизи

3.1.Суб'єкти екологічної експертизи

Згідно Закону України «О екологічній експертизі» в державі здійснюються державна, суспільна і інші екологічні експертизи. Державна екологічна експертиза здійснюється органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України і іншими державними органами. Суспільні екологічні експертизи здійснюються за ініціативою громадських екологічних організацій. Суб'єктами екологічної експертизи є:

1.Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади по питаннях екології і природних ресурсів, його органи на місцях, що створюються ними спеціалізовані установи, організації і эколого-экспертные підрозділи і комісії.

2.Інші державні органи, місцеві Ради і органи виконавчої влади на місцях відповідно до чинного законодавства.

3.Громадські організації екологічної спрямованості або створювані ними спеціалізовані формування.

4.Інші установи, організації і підприємства, (зокрема іноземні), юридичні і фізичні особи, які притягуються до проведення екологічної експертизи.

5.Окремі громадяни в порядку, передбаченим законом України «О екологічній експертизі» і іншими  законодавчими актами.

Особлива увага приділяється гласності екологічної експертизи. Так, згідно ст.10 ЗУ, замовник екологічної експертизи зобов'язаний оголосити через ЗМІ про проведення експертизи в спеціальній Заяві про екологічні наслідки цієї діяльності. Експертні органи після завершення експертизи повідомляють об її виводи через ЗМІ. Для обліку громадської думки проводяться публічні слухання або відкриті засідання. Підготовка виводів екологічної експертизи і ухвалення рішення щодо подальшої реалізації проекту здійснюється з урахуванням громадської думки.

У Україні головним суб'єктом екологічної експертизи є Міністерство екології і природних ресурсів. У всіх областях, в АР Крим, містах і районах є спеціалізовані установи цього Міністерства, зокрема эколого-экспертные підрозділи і комісії. Цими екологічними організаціями на місцях здійснюється  контроль за всіма видами господарської діяльності як на стадії передпроектної, так і проектній документації, які можуть змінювати екологічні ситуації і завдавати збитку стану навколишнього природного середовища. Призначення головного суб'єкта екологічної експертизи і його органів на місцях -  виключити небезпечні для здоров'я людей екологічні ситуації, як на стадії проекту, так і на підприємствах, що вже діють, і комплексах.

3.2.Участь громадськості в процесі екологічної експертизи

Крім органів Міністерства екології і природних ресурсів в складанні екологічної експертизи можуть брати участь інші державні структури (місцеві Ради, органи виконавчої влади на місцях), які можуть виконувати контрольні функції відповідно до чинного в Україні законодавства. Саме місцеві Ради і органи виконавчої влади на місцях  найбільшою мірою  зацікавлені в тому, щоб як в проектах, так і в об'єктах, що будуються, були повністю виключені або зведені до мінімуму небезпечні для здоров'я людей екологічні наслідки.

Важливе місце в екологічній роботі займають громадські екологічні організації або створені ними спеціальні суспільні формування. Саме ці підрозділи створюють відповідну громадську думку від тих або інших видах господарської діяльності і можуть зробити великий вплив на передпроектні і проектні документи, а також інші розробки. Суб'єктами екологічної експертизи можуть бути інші установи, організації і підприємства, а також фізичні і юридичні особи (у тому числі і  іноземні), які притягуються до її проведення. І нарешті, суб'єктами екологічної експертизи можуть бути окремі громадяни в порядку, передбаченому екологічним законодавством України. Результати екологічної експертизи повинні бути доведені до зведення широкої громадськості, тобто повинен бути здійснений принцип  екологічної гласності.