Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 73

Стаття 40. Термін дії висновків державної екологічної експертизи

Позитивний висновок державної екологічної експертизи є дійсним протягом трьох років з дня його видачі.

Якщо за цей час не почата реалізація вирішення відносно об'єкту державної екологічної експертизи, то він підлягає новій державній екологічній експертизі.

Стаття 41. Оголошення Заяви про проведення суспільної екологічної експертизи

В цілях інформування населення і узгодження дій з іншими об'єднаннями громадян суб'єкти суспільної екологічної експертизи оповістили через засоби масової інформації Заяву про проведення суспільної екологічної експертизи, в якому указуються зведення про склад суспільного эколого-экспертного формування, перелік фахівців, привернутих до участі в експертизі, об'єкт екологічної експертизи, терміни її проведення.

Заява про проведення суспільної екологічної експертизи подається у відповідні місцеві Ради народних депутатів, органи державної виконавчої влади і державної екологічної експертизи.

Стаття 42. Висновки суспільної екологічної експертизи

Висновки суспільної екологічної експертизи можуть бути висвітлені в засобах масової інформації і направлені відповідним Радам народних депутатів, органам виконавчої влади на місцях, органам державної екологічної експертизи, іншим зацікавленим органам, особам і замовникам об'єктів екологічної експертизи, відносно яких вона проводилася.

Висновки суспільної екологічної експертизи можуть враховуватися при проведенні державної екологічної експертизи, а також органами, що ухвалюють рішення про реалізацію об'єкту експертизи.

Стаття 43. Зміст висновків екологічної експертизи

Висновки екологічної експертизи складаються з ввідної (протокольною), констатуючої (описовою) і завершальної (оцінно-узагальнювальною) частин.

У ввідній частині містяться дані про орган, що проводив екологічну експертизу, склад експертів, час проведення, найменування об'єкту екологічної експертизи, його кількісні і якісні показники, відомості про виконавців і замовників екологічної експертизи і про орган, що ухвалює рішення про реалізацію об'єкту екологічної експертизи.

У констатуючій частині представляється коротка характеристика видів запланованої або здійснюваної діяльності, її дії на стан навколишнього природного середовища, здоров'я людей, ступеня екологічної риски відповідних заходів, направлених на нейтралізацію і попередження цієї дії, забезпечення вимог екологічної безпеки, охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.

У завершальній частині містяться узагальнювальна оцінка об'єкту екологічної експертизи, зауваження і пропозиції по удосконаленню обгрунтування, його екологічної дії, висновку про схвалення, повернення на доопрацювання або відхиленні його від подальшого эколого-экспертного розгляду з посиланням на відповідні нормативні документи і про можливість ухвалення рішення щодо подальшої реалізації об'єкту екологічної експертизи.

Стаття 44. Оскарження висновків державної екологічної

експертизи

Юридичні особи, зацікавлені в спростуванні висновків державної екологічної експертизи або їх окремих положень, подають обгрунтовану заяву у відповідні Ради народних депутатів, органи державної виконавчої влади, державної екологічної експертизи і інші органи, що ухвалювали рішення про проведення такої експертизи. У разі відмови в розгляді заяви вони мають право звернутися до суду.

Відповідні Ради народних депутатів, органи державної екологічної експертизи, інші органи, що ухвалювали рішення про проведення державної екологічної експертизи, зобов'язані в місячний термін розглянути подану заяву і за наявності підстав призначити проведення додаткової державної екологічної експертизи із залученням незалежних експертів. Оскарження висновків державної екологічної експертизи не припиняє їх дії.

Висновки додаткової державної екологічної експертизи є остаточними для ухвалення відповідним органом вирішення щодо подальшої реалізації об'єкту екологічної експертизи.