Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 30

-обгрунтування лімітуючих екологічних чинників (ПДЕН, ПДВВ);

-оцінка вірогідності виникнення екологічних рисок;

-характеристика виявлених при дослідженнях неопределенностей в оцінці дії діяльності;

-комплекс природоохоронних заходів щодо запобігання негативним явищам;

-короткі програми моніторингу і після проектного аналізу;

-матеріали громадських обговорень при проведенні досліджень і підготовці матеріалів ОВОС;

-резюме нетехнічного характеру, доступне для розуміння неспеціалістів.

Форма надання матеріалів ОВОС – звіт про виконану роботу, коротка доповідь про результати роботи, анотація, тобто короткий зміст у вигляді рекламного проспекту. Документація повинна містити основні виводи проекту в стислій і зрозумілій формі. Протягом одного місяця з дня їх ухвалення, а у разі незгоди  з вирішенням цих органів, в судовому порядку відповідно до законодавства України.

9.4.Порядок проведення процедури ОВОС згідно вимогам

Європейського банку реконструкції і розвитку

Близька до Української процедури ОВОС, Європейським банком реконструкції і розвитку використовується процедура, яка називається АЕВ (аналіз екологічної дії) і є одним з найважливіших видів екологічних оцінок, передбачених Європейським банком як вимоги, які необхідно виконувати для отримання позики. Екологічні дослідження проводяться або замовляються замовником проектів відповідно до правил банку по виконанню АЕВ. Ці дослідження необхідні для отримання як можна більшій інформації, яка дозволить раді директорів банку ухвалити рішення відносно проектів. АЕВ виконується у разі реалізації проектів, пов'язаних з визначенням типу нового будівництва, масштабного розширення або конверсії (зміни, припинення) – перепрофілювання незалежно від місцезнаходження зважаючи на їх екологічну значущість або сірки серйозних погроз виникнення аварій або спричинення збитку здоров'ю людей, джерелом яких є проекти. Виконання АЕВ може потрібно і при реалізації проектів, які можуть зробити негативний вплив на території, що охороняються (ПЗФ, що представляють археологічний інтерес, важливі, що мають, значення для етнічних груп, які схильні до ерозії і так далі). На етапі визначення характеру діяльності замовник і проекту повинні представити в Євробанк екологічну інформацію разом з іншими початковими даними про проект, які включають наступні відомості:

1.Чи проводилися попередні екологічні дослідження;

2.Наскільки велика вірогідність того, що проект надасть серйозна негативна дія на стан навколишнього середовища;

3.Ці відомості включаються в меморандум про затвердження концепції проекту і допомагають визначити детальність необхідних екологічних досліджень. Попередньому розгляду передує етап визначення необхідності АЕВ, на якому з'ясовується:

1.Потенційні екологічні проблеми, пов'язані з наміченим проектом.

2.Види екологічної інформації, необхідної для оцінки екологічної риски, відповідальності, дотримання нормативно-правових вимог, негативних чинників дії на стан навколишнього середовища.

3.Вживане національне і регіональне природоохоронне законодавство, норми і правила.

4.Потенційні екологічні вигоди або поліпшення, які можуть бути передбачені в технічному проекті.

На підставі цих відомостей складається Меморандум про визначення необхідності АЕВ. На даному етапі ухвалюється рішення про необхідність проведення АЕВ або іншого виду екологічної оцінки. Проблеми, які необхідно розглянути в ході екологічних досліджень, визначаються і узгоджуються всіма зацікавленими сторонами на етапі визначення об'єму АЕВ. На цьому етапі виконуються наступні заходи:

1.Підготовка плану суспільної участі і розповсюдження інформації, в якому визначаються зацікавлені сторони і програма консультацій і обнародувана информаций, а також методи роботи з висловленими зауваженнями і побоюваннями.

2.Підготовка комплексу інформаційних матеріалів з супровідним листам і відповідними кресленнями, картами, що представляють короткий опис намічаного до реалізації проекту з вказівкою його цілей і замовників, альтернатив проекту.