Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 10

4. Форми і вимоги, що пред'являються до екологічної експертизи

4.1. Загальні поняття про форму державної експертизи

Відповідно до ст.12 закону України «Про екологічну експертизу» в Україні можуть здійснюватися державна, суспільна і інші експертизи. Державна екологічна експертиза організовується і проводиться  еколого-експертними підрозділами, спеціалізованими установами і спеціально створеними комісіями Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства охорони здоров'я, їх підрозділами на місцях, із залученням інших органів державної виконавчої влади по питанням екології, фахівців інших відомств і установ, а також експертів міжнародних організацій. Здійснення державної екологічної експертизи є обов'язковим для видів діяльності і об'єктів, що представляють підвищену екологічну небезпеку. Перелік таких видів діяльності і об'єктів, встановлюється Кабінетом Міністрів України, за уявленням спеціально уповноважених державних органів в області охорони навколишнього середовища. Перелік видів діяльності і об'єктів, які представляють підвищену екологічну небезпеку, затверджений Ухвалою Кабінету Міністрів від 27.07.1995 р. №554. Зокрема до таких видів діяльності і об'єктів відносяться:

1.Нафтопереробні підприємства і установки по виробництву зрідженого газу з вугілля і бітумінозних сланців потужність 500 т/добу і більш.

2.ТЕС і інші установки по спалюванню палива потужністю 300 М/Вт і більше; АЕС і інші ядерні установки (виключаючи науково - дослідницьки) використовувані для виробництва і відтворення розщеплених матеріалів і палива, потужністю не більше 1 М/Вт.

3.Установки по видаленню, виробництву і переробці азбесту і асбестоутрімуючих матеріалів потужністю понад 20 тис./т у рік кінцевого продукту, а також установки по виробництву фрикційних матеріалів потужність понад 50 т/рік кінцевого продукту. Матеріали, що мають  великий коефіцієнт тертя і високий опір зносу, такі як, окремі види пластмас, чавуну, металу, кераміки, яки широко застосовуються в гальмівних та інших пристроях.

4.Автомагістралі, швидкісні автобани, шосе, залезниця дальнього проходження, аеропорти із злітно-посадочними смугами, протяжністю 2100 м. і більш.

5.Торгові морські порти, внутрішні водні шляхи, а також порти, що приймають судна вантажопідйомністю понад 1350 т.

Державна екологічна експертиза здійснюється на надвідомчим рівні, яка проводиться Мінприроди України і його органами на місцях. Держекоекспертиза на міжвідомчому рівні проводиться відносно найбільш великих, і важливих народногосподарських об'єктів. Вона здійснюється спеціально створюваними експертними комісіями, до складу яких входять представники міністерств, відомств, держкомітетів, а також тих, що працюють у сфері планування, санітарного нагляду, проектування і будівництва, втому числі науково – дослідницьких організацій, та ведучі ученні академій наук і інших зацікавлених суб'єктів.

     Держекологична експертиза на позавідомчому рівні здійснюється спеціальними експертними підрозділами того або іншого відомства з метою перевірки, аналізу і оцінки техніко-економічних показників об'єкту експертизи світовим досягненням і вимогам екологічного законодавства. Однією з форм відомчої експертизи є галузева, яка проводиться експертами окремих галузей для проектів будівництва (реконструкції) підприємств, будівель і споруд, необхідних даній галузі.

    Вищою інстанцією для проведення державної екологічної експертизи є експертні підрозділи Мінприроди України, при якій діє рада держекспертизи, яка сформована з провідних вчених і висококваліфікованих фахівців, представників законодавчої влади і громадських організацій.

Висновок державної екологічної експертизи є обов'язковими  для всіх об'єктів господарської діяльності і органів виконавчої влади. Ухвалюючи рішення про подальшу реалізацію в діяльності господарських об'єктів державної експертизи, висновки державної екологічної експертизи враховуються нарівні з іншими видами державних експертиз. При ухваленні екологічних рішень державна екологічна експертиза є головною у ряді інших екологічних думок, вона обов'язкова для всіх органів виконавчої влади і об'єктів господарської діяльності. Висновки суспільної і іншої екологічної експертизи носять рекомендаційний характер і можуть бути враховані при проведенні державної екологічної експертизи, а також  при ухваленні рішень щодо подальшої реалізації об'єкту екологічної експертизи. Отже, хоча суспільна екологічна експертиза може грати істотну роль в ухваленні екологічних рішень, проте перевага завжди віддається державній екологічній експертизі.