Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 5

Основна мета екологічної експертизи:

-забезпечення науково-обгрунтовуваного визначення відповідності проектних рішень сучасним екологічним вимогам перед їх твердженням в компетентних державних органах;

-попередження можливих негативних дій на екосистему планованих, проектованих і функціонуючих об'єктів в процесі їх реалізації;

-підтримка динамічної природної рівноваги і сприятливого стану навколишнього середовища при реалізації народногосподарських планів.

Незалежно від об'єкту екологічної експертизи, вона повинна давати вичерпні дані (відповіді) щодо його впливу:

-на склад і режими екологічних фактів в аспекті закону толерантності по відношенню до людини і інших організмів;

-на склад і структуру популяцій організмів, цінних в господарському, науковому, історичному, естетичному відносинах;

-структуру, властивості і продукцію екологічних систем;

-стан ландшафтів і природних комплексів;

-функціонування коловоротів речовини і можливі наслідки на глобальному рівні.

Література, що рекомендується [1,3,4,10,15]

Питання для самоконтролю:

1.Поняття і суть екологічної експертизи.

2.Правове забезпечення екологічної експертизи в Україні.

3.Основні завдання екологічної експертизи.

4.Відмінність екологічної експертизи від екологічної оцінки

5.Цілі екологічної експертизи.

2. Основні принципи, об'єкти і загальні вимоги до проведення екологічної експертизи

2.1.Основні принципи екологічної експертизи

Основними принципами екологічної експертизи відповідно до ст.6 закону України «Про екологічну експертизу» є:

-гарантія безпечною для життя і здоров'я людей навколишнього середовища, тобто те, що передбачено Конституцією України;

-збалансованість екологічних, економічних, медично-біологічних, соціальних і інших державних інтересів, а також обліку громадської думки;

-наукова обгрунтовуваність, незалежність, об'єктивність, комплексність, вариативность, превентивність та гласність;

-екологічна безпека, територіально-галузева і економічна доцільність реалізації запланованої і здійснюваної діяльності;

-державне регулювання у сфері проведення екологічних експертиз;

-законність проведення екологічних експертиз;

Обязанность проведения государственной экологической экспертизы

 

Обов,язковість проведення державної єэкологичної экспертизи

 
-відповідальність суб'єктів екологічної експертизи за надання достовірних матеріалів і видачу об'єктивних експертних висновків.

 


Комплексність оцінки впливу на навколишне природне середовище господарської чи іиної діятьності

 
                                               

 


                                               

Достовірність та повнота інформації, поданої наєэкспертизу