Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 11

Висновком держекоекспертизи, згідно зі ст. 38 ЗУ «Про екологічну експертизу» є документ, який підготовлений експертною комісією і містить обгрунтовувані виводи про припустимість дії на навколишнє природне середовище господарською або іншій діяльності і про можливість реалізації об'єкту експертизи, з урахуванням соціально-економічних наслідків схвалений кваліфікованою більшістю обліку складу комісії. У разі не згоди члена експертної комісії з виводами висновку експерт формує персональну думку і оформляє її у вигляді записки, яка прикладається до висновку. Підписуючи висновок, експерт робить відмітку «особлива думка».

Текст висновку повинен бути таким, що б можна було мати повне уявлення про об'єкт, про ухвалені природоохоронні рішення, про відповідність ухвалених рішень чинному законодавству України. З тексту повинна витікати оцінка можливості реалізації об'єкту експертизи. Позитивний висновок не повинен мати зауважень. За наявності зауважень експертів за проектом висновку цей проект допрацьовується і підписується керівником, відповідальним секретарем і всіма членами комісії. Позитивний висновок є одним з обов'язкових умов фінансування і реалізації об'єкту екоекспертизи.

Позитивний висновок ДЕЕ втрачає силу у випадку:

- доопрацювання об'єкту ДЕЕ по зауваженнях раніше проведеної експертизи;

- зміни умови природокористування;

- реалізації об'єкту ДЕЕ з відступом від документації;

- внесенні змін до проектної документації, після позитивного висновку експертизи.

Висновок підписаний комісією без згоди її членів не може бути змінено. Звідний висновок за наслідками експертизи містобудівної, передпроектної і проектної документації містить сукупну оцінку економічної доцільності і технічної можливості реалізації проектних рішень. До звідного висновку додаються висновки спеціалізованої експертизи.

Для здійснення відповідних контрольних функцій про висновок ДЕЕ в територіальні органи Мінприроди, місцевого самоврядування прямує інформація. Висновок набуває статус висновку ДЕЕ тільки після його затвердження наказом Мінприроди України. У разі отримання негативного висновку замовник має право надати матеріали на повторну експертизу за умови усунення зауважень. Підставами повторної експертизи являються:-

-доопрацювання матеріалів по зауваженнях і пропозиціях;

-зміна умов природокористування; реалізація об'єкту з відступом документації;

-вирішення судових органів;

-закінчення терміну дії позитивної експертизи.

Державна екологічна експертиза є організаційно-правовою формою попереджувального контролю. Як вже наголошувалося, її основним документом є висновок, що містить обгрунтовувані виводи про допустимість дії на навколишнє середовище господарською або іншою діяльністю. Інформація про виводи експертизи прямує органам екоконтролю, місцевого самоврядування, а також може бути направлена банківським організаціям, які здійснюють фінансування реалізації об'єкту. Завданнями екологічного контролю є:

-спостереження за станом навколишнього  природного середовища і її змінами;

-перевірка виконання планів заходів щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів, дотримання природоохоронного законодавства.

Перевірка вимог перерахованих в ДЕЕ покладена на державні екологічні інспекції, якими здійснюється контроль за об'єктами, що знаходяться на території України незалежно від форм власності і підлеглості. Первинним завданням експертизи є виявлення порушень в документації, що прямує на державну екологічну експертизу, відповідність процедури проведення ДЕЕ чинному законодавству і правомочності зроблених нею виводів. Встановлення фактів помилкового висновку ДЕЕ, заховання від надання держорганізаціям істотних матеріалів, відомостей. Встановлення самовільного факту заміни технологічних рішень при реалізації проектів, що вже отримали позитивний висновок ДЕЕ. Державний контроль за виконання висновків ДЕЕ проводиться як контроль за здійсненням господарської і іншою діяльністю, не відповідній документації. В ході проведення екоконтролю державні інспектора приймають заходи по попередженню, виявленню і усуненню екологічних правопорушень.