Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 81

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ДІЙ ПРОЕКТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ І ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЛИШКОВИХ ДІЙ

2.31.    Виконується комплексна оцінка дій проектованої
діяльності на навколишнє середовище з урахуванням приватних оцінок, приведених
в попередніх підрозділах, в умовах реалізації комплексу заходів
щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища.

Визначається ступінь екологічної риски проектованої діяльності.

Обгрунтовується оптимальність з екологічних позицій прийнятого комплексу проектних рішень.

Приводиться перелік і характеристика залишкових дій і обгрунтовується їх екологічна допустимість при будівництві і експлуатації об'єкту проектованої діяльності.

3. ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ

ДІЯЛЬНОСТІ

3.1.     Заява про екологічні наслідки діяльності є
юридичним документом про суть цих наслідків і гарантії виконання
заходів щодо забезпечення екологічної безпеки на весь період
здійснення проектованої діяльності і складається замовником і
генпроектировщиком і є резюме ОВОС, в якому
повинні бути відбиті:

-  дані про мету і способи здійснення проектованої діяльності;

-  перелік найбільш значних дій на стан навколишнього середовища, підсумки їх якісної і кількісної оцінки з урахуванням можливих аварійних ситуацій;

- оцінка екологічної риски проектованої діяльності;

-  перелік заходів, що забезпечують нормативний стан навколишнього   середовища,    включаючи   систему   спостереження    і    контролю (моніторингу);

- перелік залишковий дій;

- зобов'язання замовника по здійсненню проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва і експлуатації об'єктів проектованої діяльності.

3.2. Заява про екологічні наслідки діяльності
складається в короткій формі, містить тільки підсумкові результати ОВОС
і необхідні коментарі.

4.        ВИМОГИ ДО ОВОС В СХЕМІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО

ПРОЦЕСУ БУДІВНИЦТВА

4.1. Матеріали ОВОС, як правило, розробляються на стадії ТЕО (ТЕР) і уточнюються у разі зміни ухвалених рішень в проекті (робочому проекті), зокрема, при змінах технологічного процесу, а також при освоєнні проектної потужності.

Додаток 3

Довідкове


СХЕМА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ БУДІВНИЦТВА І ВИКОНАННЯ ОВОС

№ етапу Зміст етапу будівництва

№ етапу Зміст етапу будівництва

№ етапу Зміст етапу будівництва

№ етапу Зміст етапу будівництва

№ етапу Зміст етапу будівництва

№ етапу Зміст етапу будівництва

№ етапу Зміст етапу будівництва

Ухвалення інвестором рішення про будівництво

Предннвестнцноиниє дослідження:

 

1.  Підготовка початкових даних по об'єкту, що призначається до будівництва; визначення виробничої програми, потребі в сировині, енергоресурсах і кадрах

Попередня оцінка впливу об'єкту на навколишнє середовище

 

2.        Розміщення об'єкту проектування (розробка намірах варіантів розміщення об'єкту з урахуванням екологічної обстановки і інженерної підготовки території)

Складання       Заяви

 

3.  Складання і узгодження завдання на розробку ТЕО (ТЕР)

Складання завдання на розробку матеріалів ОВОС у складі зада-

 на розробку ТЕО (ТЕР)

 

4.  Розробка ТЕО (ТЕР) в об'єм встановленому нормативними документами. Вибір майданчика (трасмсы) будівництва

Розробка матеріалів ОВОС у складі ТЕО (ТЕР). Складання заяви про екологічні наслідки діяльності

 

5.  Узгодження і затвердження ТЕО (ТЕР)

Екологічна експертиза матеріалів ОВОС. Передача Заяви про екологічні наслідки діяльності

 

Проектування:

 

6.  Складання і узгодження завдання на розробку проекту (робочого проекту)

Уточнення завдання на розробку матеріалів ОВОС у складі завдання на розробку проекту (робочого проекту) у разі зміни рішень, прийнятих в ТЕО (ТЕР), або містобудівної ситуації

 

7.  Розробка проекту (робочого проекту) в об'ємі, встановленому нормативними документами

Уточнення ОВОС відповідно до зміненого завдання

 

8.    Узгодження і затвердження проекту (робочого     проекту)

Екологічна експертиза уточнених матеріалів ОВОС

 

Будівництво:

 

9.        Розробка робочої документації

Уточнення матеріалів ОВОС при нениях технології виробництва і виконанні будівельно-монтажних робіт, погіршуючих стан навколишнього середовища

 

10.  Будівництво об'єкту

Реалізація заходів, передбачених в матеріалах ОВОС

 

Експлуатація:

 

11.  Освоєння проектної потужності

Оцінка ефективності природоохоронних і захисних заходів, передбачених в матеріалах ОВОС. Уточнення, при необхідності матеріалів ОВОС