Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 4

1.Перспектива дії нововведення на навколишнє середовище. Дана оцінка проводиться виходячи з ланцюга послідовних негативних явищ, можливість їх посилення, що може торкнутися інтересів не тільки нинішнього, але і майбутнього покоління. Використовується метод «древо проблем», тобто побудова в логічній послідовності подій, які приведуть до верхнього небажаного результату і метод Монте-Карло (кількісний аналіз процесу можливої негативної події за допомогою «древа проблем»)

2.Ступінь екологічної риски. У разі невизначеності ситуації оцінюється вірогідність риски, тобто найсприятливішої події. При цьому зусилля прямують на виявлення чинників риски, тобто потенційних небезпечних джерел і об'єктів, форм дії і ступеня небезпеки. Проект відкланяється, якщо у ньому присутній неприпустимий рівень риски - 1%, а вірогідність негативних наслідків або >10-6 летальних випадків в рік. Цей показник відповідає ризику смерті від хвороби або старості (альпіністи добровільно ризикують 10-4 рік). Масштаби негативної події в складних технологічних системах (на АЕС, ЖД, авіації) різко зростають. Це говорить про те, що в сучасних умовах збільшується ризик аварій (тільки в результаті аварії на хімічному комбінаті в Індії в 1984 постраждала 240 тисяч юдей, аварія на ЧАЕС торкнулася 20 держав).

3.Припинення, у разі потреби, певного виду діяльності. Цей аспект враховує вірогідність ліквідації планованого до реалізації об'єкту або виду діяльності. У проектах повинна передбачатися ситуація, при якій прибутковий об'єкт може стати не тільки збитковим, але і соціально – економічно невиправданим. Так, ГЕС зазвичай зводиться на термін не менше 100 років. Але, якщо за цей час з'являться більш екологічні ГЕС (без дамб, з низьким натиском води), то побудована ГЕС може стати невиправданим об'єктом і повинна бути демонтована. По іншому йде справа, коли мова йде про гірничодобувних підприємствах. Ліквідація цих підприємств зв'язана як з екологічним збитком, так і фінансовими витратами. При проектуванні АЕС планувалося розробити ефективні і безпечні технології їх ліквідації. Проте до теперішнього часу таких технологій не існує. І це не дивлячись на те, що технічний ресурс деяких АЕС буде вичерпаний найближчим часом.

4.Наявність варіантності та альтернативності проектованих рішень, що дозволить здійснити пошук варіантів оптимальних у еколого-економічном і эколого-социальном відношенні і вирішити питання про заміну технологій і речовин.

5.Дотримання історико-культурних і етнічних інтересів населення. Цей аспект направлений на збереження як регіону, так і населення.

6.Перспектива стійкого розвитку (у тому числі і екологічного) суспільства. Даний аспект розглядає економічні, екологічні, технічні, соціальні, політичні показники проектованого об'єкту в їх взаємозв'язку.

    Виходячи з вище перерахованих аспектів, екологічна експертиза сприяє екологічному розвитку держави. Термін «екологічний розвиток» був введений при підготовці Стокгольмської конвенції ООН по навколишньому людину середовищу в 1972г. і визначається як досконала форма соціально – економічного розвитку суспільства, яка враховує:

1.Екологічні обмеження для даного історичного часу, пов'язані з антропогенними порушеннями навколишнього середовища і самої людини.

2.Відтворення і раціональне використання природних багатств.

Таким чином, екологічна експертиза здійснює екологічний контроль за плануванням народного господарства на найближчу і віддалену перспективу з урахуванням поєднання екологічних і економічних аспектів. А це у свою чергу на стадії проектування дозволить скоротити витрати на охорону навколишнього середовища.

1.2. Мета і завдання екологічної експертизи

Метою екологічної експертизи є попередження негативної дії антропогенної діяльності  на перебування навколишнього природного середовища і здоров'я людей, а також оцінки ступеня екологічної безпеки господарської діяльності і екологічної ситуації на окремих територіях (акваторія) і об'єктах. При визначенні ступеня екологічної риски і безпеки якої-небудь діяльності проводиться попередній моніторинг параметрів навколишнього середовища або аналізується раніше проведені подібні дослідження. На основі екологічних матеріалів дається комплексна  науково-обгрунтована оцінка об'єктів екологічної експертизи відповідно до вимог будівельних норм і правил, а також інших законодавчих актів. З використанням отриманих раніше даних проводиться оцінка діяльності господарських об'єктів, що здійснюють вплив на стан навколишнього природного середовища і якість природних ресурсів. Проводиться оцінка повноти пропонованих заходів щодо охорони навколишнього природного середовища і готується обгрунтований висновок екологічної експертизи.