Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 82

                                               Додаток 4

Обов'язкове

УЗГОДЖЕНО

М.П.________________________________    

(найменування органу местногосамоуправления, посада, ініціали, прізвище керівника, дата)      

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1. Інвестор (замовник) _______________________________________________

Поштова адреса_______ ___________________________________________

2. Місцеположення майданчика (траси) будівництва (варіанти):________

_____________________________________________________________________

3. Характеристика підприємства (орієнтування, по об'єктах-аналогах)_

____________________________________________________________________

Технічні і технологічні дані________________________________

____________________________________________________________________

(види і об'єми вироблюваної продукції, термін експлуатації)

4. Соціально-економічна необхідність проектованої деятельности_

_____________________________________________________________________

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

земляних__________ __________________________________________

(плащадь земель, що вилучаються, в тимчасове і постійне користування, вид користування)

сировинних____________________ ___________________________

(види, об'єми, місце розробки і здобичі, джерела отримання)    

енергетичних (паливо, електроенергія, тепло)_______________________

(види, об'єми, джерела)
водных__________________________________________________________________

(об'єми, необхідна якість, джерела водозабезпечення)
трудовых_________________________________________________________________

6.Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації)______________

_________________________________________________________________________

7.Можливі дії проектованої діяльності (при будівництві і эксплуатаии) на навколишнє середовище і види дій на:

геологічне середовище____________________________________________________

повітряне середовище_______________________________________________________

микроклимат__________________________________________________________

водне середовище __________________________________________________________

грунт  ________________________________________________________________

рослинний і тваринний мир, заповідні об'єкти______________________

навколишню соціальну среду_____________________________________________________________

навколишнє техногенне середовище_________________________________________

8. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації,
знешкодження або безпечного зберігання_________________________________________

9. Об'єм виконання ОВОС_________________________________________________

Замовник________________          Генпроєктіровщик____________________

Додаток 5

Обов'язкове

УЗГОДЖЕНО

М.П._____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

М.П.________________________________

(найменування організації-виконавця, посада, ініціали, прізвище керівника, дата)

(найменування організації-замовника, посада, ініціали, прізвище керівника, дата)