Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 6

Незалежність єкспертів єкологичної єэкспертизи

 
                                               

Гласність, братиме участь громадських организацій, облік громадської думки

 
 


Відповідальність учасників єкологичної єкспертизи та зацікавленість осіб за організацію, проведення та якість єкологичної єкспертизи

 
 


Мал. 1. Принципи екологічної експертизи («Екологічне проектування і експертиза» К.Н. Дияконів, А.В. Дончева, 2002)

Державна екологічна експертиза, у тому числі і повторна, проводиться за умови відповідності форми і змісту матеріалів, що додаються замовником, вимогам закону України «Про екологічну експертизу» та інших норм чинного законодавства. Документація, предмет експертизи аналізується експертною комісією, що формується  спеціально уповноваженим органом. Результатом державної екологічної експертизи є висновок, який може бути позитивним або негативним. Необхідною умовою для здійснення наміченої діяльності є позитивний висновок.

Чинним законодавством визначений перелік об'єктів, для яких проведення екологічної експертизи є обов'язковою процедурою. Цей перелік досить широкий і охоплює численні види документації  проектного і стратегічного рівнів. У теж час законодавством допускається розширене тлумачення, оскільки містить посилання на «інші види документації, що обгрунтовуває господарську та іншу діяльність, які здатні надати пряму або непряму дію на навколишнє середовище».

2.2. Об'єкти і загальні вимоги до проведення екологічної експертизи

Згідно зі ст.14 Закону України «Про екологічну експертизу» державній екологічній експертизі підлягають: державні інвестиційні програми, проекти, схеми розвитку і розміщення виробничих сил; розвитку окремих галузей народного господарства; проекти генеральних планів населених пунктів; схем районного планування, схем генеральних планів промислових вузлів, схем розміщення підприємств, облаштування промислової забудови; інвестиційні проекти, техніко-економічні обгрунтувування і розрахунки, інженерні та робочі проекти на будівництво нових, розширення і реконструкцію тих, що діють; документація по перепрофілюванню, консервації і ліквідації підприємств (цехів, виробництв) інших промислових об'єктів, які можуть надати негативну дію на стан навколишнього середовища, зокрема військове і оборонне значення, що діють; проекти законодавчих і інших нормативно-правових актів, регулюючих відносини в галузі екологічної безпеки, зокрема радіаційною.

Об'єктами екологічної експертизи також є проекти, здійснювані з використанням   інвестицій, з яких пріоритетними є:

1.Переробка радіаційних відходів.

2.Створення систем оцінок техногенної дії на навколишнє середовище

3.Підвищення ефективності технологічних і екологічних рівнів енергооб'єктів.

4.Розробка проектів державних і регіональних екологічних програм.

5.Розробка і впровадження екологічного моніторингу.

6.Поліпшення якості навколишнього середовища і законодавче врегулювання в області охорони і захисту навколишнього середовища (споруда очисних об,єктів, полігонів ТБО і так далі).