Тенденції розвитку фондових ринків у контексті світової інтеграції. Деякі негативні аспекти світової інтеграції. Моніторинг ринку праці при трансформації ринкової економіки, страница 32

Через великий дефіцит паливно-енергетичних ресурсів та через значну за­леж­ність від Росії, Україні необхідно шукати альтернативні джерела їхніх постачань. Тому треба зазначити, що диверсифікованість джерел стає в ряд складових еко­но­мічної незалежності України.

Диверсифікація джерел постачання енергоносіїв для України необхідна з метою:

запобігання монополії Росії і створення необхідних умов для конкуренції й оптимізації ціни на нафту на внутрішньому ринку;

інтеграції української економіки в економіку європейських країн;

збільшення доходу від транзиту енергоносіїв через територію України.

З огляду на географічні та історичні причини Україна знаходиться на перех­ресті торгових шляхів, відіграючи важливу роль у справі забезпечення ринку Європи наф­тою та природним газом. Передумовою такого становища є той факт, що країни Західної та Центральної Європи — досить великі спо­живачі природних вуглеводнів, а власними ресурсами забезпечені недо­статньо.

Все це відкриває можливості для створення на території України Євро­азіат­ського транс­портного коридору, який забезпечить власні НПЗ (нафто­пе­реробні заводи) сировиною та транзит нафти й газу до Угорщини, Словаччини, Польщі, Німеччини, Хорватії, Австрії після завершення спорудження нафтопро­воду Одеса — Броди і сучасного морського нафтового терміналу в районі порту "Південний".

Можливими напрямками двостороннього співробітництва є пошук і видобуток нафти й газу на території Ірану, будівництво та загальне використання експортних трубопроводів і НПЗ, виробництво в Ірані за українськими технологіями нафто­га­зо­вого устаткування, реалізація спільних проектів транспортування іранського газу на світові ринки, підготовка кадрів. Україна, зі свого боку, вирішує проблему диверси­фікації джерел постачань енергоносіїв, а Іран одержує стабільний ринок реалізації продукції.

Меморандум про співробітництво у галузі нафтогазової промисловості, під­пи­са­ний між Україною й Азербайджанською Республікою 24 березня 1997 р., створює необ­хідні передумови для ефективного розвитку українсько-азербайджанського співробітництва.

Україна може запропонувати закордонним партнерам такі напрямки спів­ро­бітництва:

закупівля сирої нафти;

постачання труб, нафтового устаткування, цементу в обмін на нафту і наф­то­продукти;

участь підприємств і компаній України в нафтових контрактах з розробки родовищ в азербайджанському секторі Каспію;

транспортування каспійської нафти через територію України;

участь у забезпеченні танкерних перевезень нафти по Чорному морю;

участь у проектуванні, будівництві та реконструкції об’єктів нафтогазової галузі.

Співробітництво з Казахстаном повинно розширятися за рахунок укладання довгострокових контрактів безпосередньо з іноземними компаніями, що там працю­ють, отримання власного ресурсу нафти завдяки участі у тендерах на правах спільної розробки нафтових родовищ.

Важливого значення набуває поглиблення економічного партнерства з країнами Перської затоки в таких напрямках, як:

закупівля нафти для її переробки на вітчизняних НПЗ, що можливо лише при вирішенні питань щодо прийому українськими портами значних обсягів нафти;

проведення робот з буріння нафтових та газових свердловин.

Співробітництво з цими країнами має великі перспективи для України. Це обу­мовлюється їх потенціалом, адже вони володіють одними з найбільших в світі покладами нафти , газу та іншими корисними копалинами.

Будівництво цих об’єктів повинно об’єднати проекти диверсифікації джерел постачання нафти і газу в Україну з проектами диверсифікації європейських країн. З огляду на геополітичне положення України, на шляху між експортерами нафти (Росія, Азербайджан, Середня Азія і Близький Схід) і імпортерами нафти (євро­пейсь­кими країнами), в Україні з’являються реальні шанси диверсифікувати дже­рела постачання нафти.

Розвиток та розширення співробітництва України з країнами Азії та Перської затоки в нафтогазової сфері сприятиме вирішенню власних проблем енергозабез­пе­чення та надасть можливість реалізувати своє унікальне геополітичне положення, як посередника в забезпеченні європейського ринку енергоносіями.