Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 55

Підготовка автоматики до роботи

1.  Перед встановленням автоматики необхідно перевірити: стан капіляру і термобалону (поз. 11) на відсутність протікання в місцях пайки, рухливість ручок керуванні і регулювання;

2.  При монтуванні слідкувати, щоб матеріал ущільнення труби, бруд не потрапив в середину блока автоматики.

3.  Не допускати різких перегинів капіляру термопари, радіус загину повинен бути не меншим, ніж чотири діаметри трубки;

4.  Не допускати надмірного затягування різьбових штуцерів термопари, запальника і датчика тяги.

Порядок роботи

 1. Перед вмиканням автоматики необхідно перевірити наявність тяги в димоході;
 2. Для вмикання автоматики необхідно:

        · відкрити кран на опускі газопроводу;

        · натиснути кнопку (поз.16) термоелектромагнітного клапану (поз. 11) і   

           запалити запальник (поз. 12) за допомогою п¢єзозапальнички (поз. 14).

           Кнопку тримати натисненою 30 секунд, після чого плавно відпустити.  

           Запальник повинен горіти;

Примітка: якщо запальник (поз. 12) на горить, необхідно повторити процедуру розпалювання ще раз, не раніше, ніж 30 секунд.

 1. Плавно повернути ручку терморегулятора (поз. 3) праворуч до моменту, коли спалахне основний пальник (поз.8);
 2. Виставити ручкою терморегулятора бажану температуру;
 3. Для виключення основного пальника і запальника необхідно повернути ручку терморегулятора ліворуч до упору, після чого закрити кран на опуску газопроводу.

Технічне обслуговування

 1. Для підтвердження придатності автоматики провести перевірку технічного стану:

     · після закінчення монтування на апараті;

     · перед першим введенням в експлуатацію;

     · за графіком профілактичного обслуговування на початку опалювального 

        сезону;

     · при виявленні несправностей.

 1. Об’єм перевірок : · зовнішній огляд всіх складових частин; · перевірка 

     герметичності; · перевірка працездатності.

 1. При зовнішньому огляді послідовно перевірити : · кріплення запальника,

     термопари, датчика тяги; · відсутність пилу і бруду на блоці автоматики,

     інжекційних отворах запальника і евакуаційного пальника, датчику тяги.

 1. Перевірку герметичності з'єднань автоматики провести за допомогою обмилювання. Перевірку провести при працюючому запальнику і при працюючих запальнику і основному пальнику. Наявність бульбашок не допускається.
 2. Перевірку працездатності провести шляхом пробного розпалювання газопальникового пристрою.
 3. перевірку спрацьовування автоматики при погашенні полум’я проводити так: · запалити газопальниковий пристрій; · перекрити подачу газу на апарат за допомогою газового крану на вході, переконатись, що полум’я  на запальнику і основному пальнику погасло. Через » 60 секунд, термоелектричний клапан повинен спрацювати на відключення (чути).
 4. Перевірка спрацювання автоматики при  порушенні тяги: · запалити газопальниковий пристрій; · перекрити димохід; · в інтервалі часу між 10 . . . . 60 секунд газопальниковий пристрій повинен погаснути.

Примітка: забороняється проводити перевірку контролю тяги з перекритим димоходом в проміжку часу більше 90 секунд.

 1. Перевірку спрацювання терморегулятора проводити після прогрівання апарату до температури, на яку встановлені ручки регулювання, точність спрацювання контролюйте термометром

 Таблиця 4.2 - Можливі несправності і методи їх усунення