Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 41

№ п/п

Параметр

Датчик

Світлова сигналізація

1

Підвищення тиску газу

ЕКМ-1У   ДД-06-11К

Тиск газу високий

2

Пониження тиску газу

ДД-06-11К

Тиск газу низький

ДН-250-11К

3

Пониження       тиску

ДН-250-11К

Тиск повітря низький

повітря

4

Пониження

ДТ-40-11К

Розрідження низьке

розрідження

5

Погасання    полум'я

Контрольний

Немає полум'я

пальника

електрод КЕ

6

Підвищення     

ТПГ-СК(0-

Температура      води

температури гарячої воводи

160°С)

висока

7

Підвищення          або

ЕКМ-1У(0-

Тиск води високий.

пониження тиску води

10кгс/см2;

Тиск води низький

8

Несправність блока.

Підвищення напруги

Комплект несправн.

Пуск і зупинка котла з автоматикою КСУ-1-Г.

Перед кожним пуском комплекти необхідно:

1.  Включити автоматичний вимикач мережі (при цьому загоряється лампа „Мережа").

2.  Перевірити справність світлової і звукової сигналізації натисненням кнопки „Контроль сигналізації".

3.  Впевнитись у відсутності аварійних параметрів.

4.  Вибрати режим роботи комплекту шляхом встановлення тумблера в положення „Без загальнокотельного пристрою".

5.  Відкрити „контрольний" кран до БЖГ.

6.  Натиснути на кнопку „Пуск", після чого включається лампа „Пуск" і комплект починає відпрацьовувати програму розпалювання.

7.  Після розпалювання запальника відкрити „робочий" кран і розпалити основний пальник.

8.  Перед розпалюванням пальника включити циркуляційний насос.

9.  Закрити продувочну „свічу".

10.  Зробити запис в змінному журналі про розпалювання котла із зазначенням часу.

Для зупинки котла оператору достатньо натиснути на кнопку „Стоп" і при повному закінченні роботи закрити „контрольний" і „робочий" крани, відкрити „свічу", відключити автоматичний вимикач мережі і зробити запис в змінному журналі із зазначенням часу зупинки котла.

Завдання 76. Пояснити призначення, конструкцію, принцип дії, особливості експлуатації котельної автоматики КСУ-2П.

Автоматика КСУ-2П призначена для управління паровими котлами типу Е-1/9.Автоматика складається з блоків БУС і БКЕ.

Блок БУС (блок управління і сигналізації) вміщає функціональні блоки. На передній панелі БУС розміщені органи оперативного управління і сигналізації. Крім того БУС включає

   Рис.1.  Комплект засобів управління КСУ-2П.

а — принципова схема КСУ-2П-1-Г і КСУ-2П-2-Г; б — особливості схеми КСУ-2П-3-Г; 1 — блок живлення газовий; 2, 3 — електромагніти клапанів „великого горіння" і „малого горіння"; 4 — клапан запальника; 5, 10 — виконавчі механізми типу ЕВМ; 6, 11, 14 — датчики-реле тяги, напору, тиску; 7 — рівнемірна колонка; 8 — електрозапальник; 9 — контрольний електрод; 15 — котушка запалювання; 16 — блок БКЕ; 17 - блок БУС; 18 — автоматичний вимикач мережі; 19, 20 — датчики-реле температури; ЛІ-ЛІЗ - лампи:

ЛІ — „Мережа", Л2 — „Немає полум'я", ЛЗ - „Тиск пари високий", Л4-  „Рівень води низький, Л5- „Рівень води високий", Л6 -  „Тиск палива низький", Л7     —     „Тиск    палива високий",   Л8   —   „Тиск повітря низький", Л9 —„Температура  палива низька",Л10          — Розрідження низьке; Л11 - „Велике горіння", Л12 —„Мале горіння", ЛІЗ — Котел відключений";„К1- К6    —    кнопки:    К1    —„Відключення   світлової сигналізації",      К2      —„Відключення звукової сигналізації", КЗ — „Включення регулятора", К4 — „Пуск", К5 -