Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 10

У разі відсутності тяги в димоході продукти згоряння направляться з топкового простору зовні через постійна відкриту амбразуру датчика тяги і нагрівають біметал.

Внаслідок цього праве вільне крило пластини відійде від кульки і пружина відтисне його від сідла, газ вийде на­зовні і скине надлишковий тиск як в середині, так і в по­рожнині Г клапана-відсікача.

Принцип дії датчика погасання полум'я аналогічний, тільки діє навпаки.

Рис.4. Розташування автоматики ГУАБ-20 на побутовому котлі „Житомір-3”. (повернуто).                        1- котел; 2- основний пальник; 3- клапан-відсікач;

 4- регулятор температури; 6- покажчик температури; 7- біметалева пластина; 8 – засувка наглядового вікна; 9- кран автоматики; 10- датчик полум’я; 11- датчик тяги; 12- трубка імпульсна; 13- трубка запальника.

Завдання п. Пояснити призначення, будову, принцип дії автоматики регулювання „КРАБ” побутового газового котла. Привести схему монтажу автоматики на котел.

Автоматика “ КРАБ ” призначена для автоматичного захисту і   регулювання теплових процесів згоряння природного газу в побутових опалювальних апаратах.

Вона забезпечує роботу газопальникових пристроїв від 4 до 40 кВт включно.

                                                                                        Функції автоматики на газових приладах

  1.  Здійснює подачу газу на запальник і основний пальник;
  2. Автоматично відключає подачу газу в апарат при затуханні полум¢я  запальника або порушенні тяги в димарі, аварійного зниження тиску газу;
  3.  Підтримує температуру в опалюваному приміщенні в заданих межах, шляхом автоматичного вмикання і виключення подачі газу на основний пальник в залежності від температури води в системі охолодження;
  4. Забезпечує ручне вимкнення подачі газу на основний пальник при працюючому запальнику;
  5.  Забезпечує перекриття газу на основний пальник в режимі   “Пуск”;
  6.  Забезпечує ручне регулювання /обмеження/ краном автоматики потужності основного пальника.

                                                                       Технічні характеристики автоматики 

  1. Пропускна здатність, при втраті тиску до 250 Паскаль, : на основний пальник -5,4.   На запальник - 0,05 
  2. Тиск газу на вході, Паскаль : максимальний - 1764 Па. Номінальний - 1274 ± 127 

            Па. Мінімальний - 635 Па;

      3. Максимальна температура відключення  терморегулятора, + 90  ± 5°C   

      4. Діапазон регулювання температури води DT, + 40°C;

5. Інерційний період спрацювання комплекту автоматики при розпалі запальника, 60 с;

6. Інерційний період припинення подачі газу  автоматикою при виникненні нещільності в імпульсній системі, 3 с;

7. Інерційний період припинення подачі газу автоматикою при відсутності тяги, 10 . . . 60 с.

      Автоматика призначена для безпечного автоматичного керування тепловими процесами водогрійних опалюваль­них котлів, які виготовляють за ГОСТ 20548—87.

Автоматика регулює температуру води на виході з кот­ла і припиняє доступ газу до пальників у таких випадках: погасання запальника; недостатньої тяги; аварійного зниження тиску газу.

Автоматика КРАБ-2 (подивіться на Рис.1 ¯) відноситься до пневматичних конт­ролюючих і регулювальних пристроїв прямої дії.

 Перед пуском котла тиск газу в порожнинах клапан-регулятора розпо­діляється таким чином: порожнина 1 — Р1 = 0; порожнина 2—Р2=0; порожнина 3 — рз = Рном; порожнина 4 — Р4 =  0; порожнина 5 — Р5 = 0; порожнина 6 — Р6 = 0.

Пуск котла виконують натисканням на кнопку Кн і руч­ним підпалюванням запальника через отвір заслінки на фронтальному листі пальника. Кнопку утримують 40—60 с, потім повільно відкривають кран біля клапаиа-регулятора, при цьому з'являється полум'я на основному пальнику.

При натисканні кнопки Ка газ з порожнини 3 починає надходити на запальник. Одночасно через дросель Др1 газ надходить у порожнину 1, але тиск у ній не підвищується, оскільки газ іде на скид через відкритий датчик полум'я. Після нагрівання біметалу датчика полум'я перекриваєть­ся, скид газу з-порожнини 1 і тиск у ній починає підвищу­ватися до рі = риом