Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 47

      Сповіщальний сигнал передається двома імпульсами постійного струму: напругою 24 В при циклічній сигналіза­ції і 60 В — при решті операцій, Він не сприймається бло­ками даного напрямку і надходить на вхід інформаційно- телемеханічної машини. Імпульси сигналу розпізнають за тривалістю і можуть складати 100—300 м/с. У системі ви­користовується три методи селекції імпульсів: полярний, тимчасовий і амплітудний, а також бінарні коди. В резуль­таті машина передасть 64 сигнали ТУ, 32 сигнали ТІ ЇВ тимчасова модуляція; ТІ – телеінформація; ТС- телесигналізація.сигналів виклику ТС і 16 сигналів телефонних викли­ків ТФ.

     Телесигналізація. Аварійна ТС-1 і попереджувальна те­лесигналізація передаються відповідно першим і другим імпульсам комплексного і сповіщального сигналів. При ви­користанні датчиків ТС з двоконтактними порушеннями станів передаються довгим імпульсом (300 м/с), а при ви­користанні датчиків з триконтактними — коротким імпуль­сом (100 м/с). Датчики із закритими контактами практич­ніші, оскільки вони забезпечують самоконтроль сигнальних ланцюгів на КП

Рис.2  Діаграма командного і сповіщального сигналів. ПМ- полярна модуляція; ТМ- тимчасова модуляція; ТІ- телеінформація; ТС – телесигналізація.

Датчиками на КП можуть бути електроконтактні мано­метри ЕКМ, сигналізатори зниження тиску СЗТМ і темпе­ратурні датчики ДТКМ.

Датчики розділяють на дві групи. Зміна стану КП, яка вимагає швидкого втручання персоналу аварійної служби, передається аварійним сигналом ТС-1 (при спрацюванні запірно-запобіжного клапана, загазованості приміщення тощо). Вимірювання стану, що не потребує, швидкого втру­чання, передається попереджувальним сигналом ТС-2. До таких змін відносять зниження температури газу приміщен­ня КП нижче норми, а також тиску газу на вході і на вихо­ді нижче заданої межі тощо.

В інформаційно-телемеханічній машині УТМ-1 аварійні сигнали відтворюються миготливим світлом ламп, що суп­роводжується звуковим сигналом. Кожна лампа має кноп­ку, при натисканні якої сигнал відключається, а лампи переходять у спокійний режим горіння. Сигнал аварії зні­мається після її усунення.

Інформація при аварії зберігається в пам'яті машини.

Телевимірювання. Для вимірювання низьких тисків і витрат, а також середніх і високих тисків у комплексі «Ритм-1» використовують датчики ДМ і МЕД. Контрольо­ваний параметр перетворюється в пропорційну зміну, пере­мінної напруги на виході датчиків. При цьому датчики ре­гулюються так, що при зміні параметра від нуля до верх­ньої межі напруга на виході змінюється від 10 до 510 мВ.

Сигнал датчика перетворюється в двоїчний код. Пере­творення здійснюється автоматичним комплексатором од­ночасно з передачею сигналу в лінію зв'язку. В комплексаторі сигнал датчика зрівноважується сумою набірних нап­руг, які мають амплітуди напруги, пропорційні абсолютним значенням зсуву фази напруги на 180°. Набірні напруги мають шість значень з амплітудами 320, 160, 80, 40, 20,. 10 мВ.

В шформаційно-телемеханічній машині відбувається пе-сигналів виклику ТС і 16 сигналів телефонних викли­ків ТФ.

Телесигналізація. Аварійна ТС-1 і попереджувальна те­лесигналізація передаються відповідно першим і другим імпульсам комплексного і сповіщального сигналів. При ви­користанні датчиків ТС з двоконтактними порушеннями станів передаються довгим імпульсом (300 м/с), а при ви­користанні датчиків з триконтактними — коротким імпуль­сом (100 м/с). Датчики із закритими контактами практич­ніші, оскільки вони забезпечують самоконтроль сигнальних ланцюгів на КП.

Датчиками на КП можуть бути електроконтактні мано­метри ЕКМ, сигналізатори зниження тиску СЗТМ і темпе­ратурні датчики ДТКМ.

Датчики розділяють на дві групи. Зміна стану КП, яка вимагає швидкого втручання персоналу аварійної служби, передається аварійним сигналом ТС-1 (при спрацюванні запірно-запобіжного клапана, загазованості приміщення тощо). Вимірювання стану, що не потребує ,швидкого втру­чання, передається попереджувальним сигналом ТС-2. До таких змін відносять зниження температури газу приміщен­ня КП нижче норми, а також тиску газу на вході і на вихо­ді нижче заданої межі тощо.