Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 24

До фільтра прикріплений упор, який обмежує хід плун­жера, він перешкоджає його скиду з штока при раптових поштовхах. Плунжер має гумову ущільнювальну проклад­ку, він надітий на шток, який нижнім кінцем упирається у виїмку на торці штовхача. Хвостовик плунжера переміщу­ється вздовж зовнішньої поверхні верхньої частини напрям­ної колонки, всередині якої розміщені втулки — напрямні для штока.

До нижньої частини корпуса кріпиться мембранна ка­мера. Між фланцями камери затиснутий еластичний мем­бранний привід з двома дисками: нижнім опорним і верхнім, в центрі якого є гніздо, куди упирається штовхач. Верти­кальне переміщення мембранного приводу викликає зміну положення плунжера відносно сідла, відповідно, зміну ви­трати газу через дросельний вузол. Від пілота газ через верхній регулювальний дросель потрапляє в надмембранну камеру виконавчого вузла, а через нижній дросель — в під-мембранну. За допомогою цих регулювальних дроселів, кожний з яких включає корпус, голку з прорізом і захисним ковпачком, встановлюється необхідний тиск газу в підмем-бранній камері і забезпечується настроювання регулятора.

Тиск газу з контрольної точки по імпульсному трубо­проводу передається в імпульсну колонку, що з'єднана з надмембранною камерою виконавчого вузла і пілота. Ре­гулювальний дросель в імпульсній колонці призначений для регулювання регулятора у випадках виникнення вібрацій­них режимів роботи. Дросель являє собою штуцер з чотир­ма боковими отворами і одним верхнім діаметром d— 3 мм (регулятор Dу50) і d = 4 мм (регулятор DУ100), вкручений на різі в отвір на верхній кришці мембранної камери. По­ложення дроселя фіксується пружиною. У РДБК-1 DУ25 реалізований

Рис.1. Схема обв'язки і конструкція регулятора РДБК-1.

1 — стабілізатор; 2, 4, 11, 15, 16 — лінії зв'язку вузлів регулятора; 3 — команд­ири вузол (пілот); 5 — імпульсний трубопровід; 6 — запірний пристрій за регу­лятором; 7 — газопровід вихідного тиску; 8 — скидний дросель; 9, 10 — відпо­відно верхній і нижній регулювальні дроселі; 12 — виконавчий вузол; 13 — газо­провід вхідного тиску; 14 — запірний пристрій перед регулятором

Рис.2 Схема обв'язки і конструкція регулятора РДБК-1 П .

1 — командний вузол (пілот); 2, 11 — лінії зв'язку вузлів регулятора; 3 — ім­пульсний трубопровід; 4, 9 — запірні пристрої за і перед регулятором; 5, 7 -— регулювальні дроселі; б — скидний дросель; 8 — газопровід вхідного тиску; 10 —  виконавчий вузол

Рис,4. Установка скидного дроселя  в регуляторі РДБК-1.

1 — командний вузол (пілот): 2 — імпульсна колонка; З кладки; 5 — кришка мембранної камери

регулювальний дросель в імпульсній колонці відсутній. Дро­сель виготовляють з листової сталі з отвором d = 2,5 (рис.4).

Підмембранна камера виконавчого вузла має .штуцер (розріз Г—Г) для з'єднання цієї камери з стабілізатором (у регулятора РДБК-Ш — заглушка).

Пілот регулятора забезпечує регулювання стабілізатора на підтримання даного тиску в контрольованій точці (рис. 5).

За конструкцією пілот аналогічний стабілізатору. Від­мінність полягає у тому, що надмембранна камера не з'єд­нана з порожниною під сідлом, а підмембранна сполучена з атмосферою по різзі регулювального стакана.

Корпус пілота має три штуцери: в один надходить газ із стабілізатора, з другого — командний сигнал до регулю­вальних дроселем у мембранній камері виконавчого вузла. Третій штуцер з'єднаний через імпульсну колонку з ім­пульсним трубопроводом з надмембранною порожниною мембранного приводу пілота. З виконавчим вузлом він з'єд­наний через регулювальний дросель діаметром 2,5 мм.

Газ вхідного тиску з виконавчого вузла після очищення в фільтрі через штуцер подається в стабілізатор, а з нього в пілот. Надмембранна камера пілота через імпульсну колонку і трубопровід зворотного зв'язку з'єднана з конт­рольною точкою газопроводу. Цей тиск вимірюють мано­метром. З-під сідла пілота газ по трубопроводу і через верхній регулювальний дросель потрапляє в надмембранну камеру виконавчого вузла, а через нижній регулювальний другий дросель — у підмембіранний привод виконавчого вузла, який з'єднаний з підмембранною камерою стабіліза­тора, 3 надмембранної камери виконавчого вузла скид газу проходить через імпульсну колонку в імпульсний трубопро­від.