Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 35

8.  Перевести кран роду робіт в положення „Автомат, пуск".

9.  Внести запалений сірник у вікно запальника.

10. Натиснути на кнопку ЕМК.

11. Після появи факела на запальнику закрити вікно запальника.

12.  Впевнившись у тому, що газ, який виходить з отворів вогневої доріжки загорівся, відпустити кнопку ЕМК (» через 90 сек).

13. Натиснути на пускову кнопку головного клапана і прослідкувати по середньому манометру за заповненням газом імпульсної системи.

14.  Відкрити „робочий кран" (перед пальником) встановивши тиск газу на пальник (режим 30% по режимній карті). При цьому повинен загорітись основний пальник.

15.  Після прогріву котла (15-20 хв.) відкрити повністю„робочий кран".

16.  Перевести кран роду робіт в положення „Робота".

17.  Впевнитись в повороті повітряної заслінки РВП.

18.  Зробити запис в змінному журналі про пуск котла з вказанням часу.

 Робота котла. Під час роботи котла потрібно слідкувати:

- за горінням в топці котла;

- температурою води на виході з котла;

- за роботою циркуляційного насоса;

- підживлювати систему опалення;

- через кожні 2 години робити запис в змінному журналі про основні параметри роботи котла.

Зупинка котла.

1.  Кран роду робіт перевести в положення „Виключено".

2.  Закрити „контрольний" і „робочий" крани.

3.  Коли пальник і запальник погаснуть, кран роду робіт перевести в положення „Продувка".

4.  Коли температура води на виході і вході в котел стане однаковою, виключити циркуляційний насос.

5.  Зробити запис в змінному журналі з вказанням часу зупинки котла.

Завдання 49. Пояснити призначення, конструкцію, принцип роботи автоматики АГКУ-2П парового котла.

Автоматика АГК-2П призначена для установки на парових котлах з тиском пари до 0,7 кгс/см2.

Рис.1­.  Доповнення до схеми Рис.2.  ¯            1 - регулятор рівня води в барабані котла; 2 – реле рівня; 3 – сигнальне реле; 4 – стабілізатор тиску пари; 5 – конденсат ний бачок; 6 – бачок постійного рівня; 7 – відстійник; 8 – парозбірник.

Рис.2. Схема автоматики АГК-2У  (при доповненні схемою Рис.1, ця автоматика перетво-рюється в АГКУ-2П і регулює тиск пари, а не температуру води).

1 — датчик температури зовнішнього повітря; З — сигнальне реле; 4 — регулятор співвідношення температур; 5 — реле тяги; 6 — електромагнітний клапан; 7 — кран роду робіт; 8 — запальник з термопарою і вогневою доріжкою; 9 — стабілізатор тяги; 10 — регулятор повітря; 11 — регулятор витрати газу; 12 — щиток приладів; 13 — регулятор тиску газу; 14 — лінія скиду.

Примітка.  При регулюванні тиску пари (подивіться на Рис.2) вилучаються слідуючи елементи автоматики: 1- датчик температури зовнішнього повітря; 4 – регулятор співвідношення температур (замість нього встановлено стабілізатор тиску пари).

Автоматика регулює:

а) тиск пари на виході котла;

б) подачу повітря в топку у відповідності з тиском газу перед пальником;

в) розрідження в топках котлів;

г) тиск газу перед котлами;

е)регулювання рівня води в барабані котла.

Автоматика відключає подачу газу до пальника котла в наступних випадках:

а) при аварійному падінні тиску газу до пальника котла нижче 20 мм.вод.ст. (200 Па);

б) при недостатній тязі нижче 0,8 мм.вод.ст. (8 Па);

в) при погасанні факела;

г) при перевищені тиску пари більше за 0,75 кгс/ см² ;

д) при несправності системи автоматики;

е)при аварійних значеннях рівня води в барабані котла.

Автоматика АГК-2П по принципу дії її вузлів — пневматична. Робочим середовищем є природний газ, який відбирається перед головним клапаном, для живлення імпульсної системи.

Імпульсний газ, пройшовши через дросель настройки електромагнітного клапана поступає під мембрани головного клапана і сигнального реле і до відповідних клапанів в реле тяги, стабілізатора тиску пари і електромагнітного клапана.

     При нормальних умовах роботи котла і справності системи автоматики клапани, що прикривають скид імпульсного газу закриті. Імпульсний газ, діючи на мембрану головного клапана, відкриває прохід основному газу до пальника. Одночасно з цим імпульсний газ піднімає мембрану сигнального реле замикаючи або розмикаючи контакти і сигналячи про включення котла.