Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ, страница 42

 „Стоп", К6 — „Контроль сигналізації"; П1-П4 — перемикачі: ПІ — „насос паливний", П2 — „вентилятор, димосос", ПЗ — „ насос живильний", П4 — Паливо з положеннями „Газ", „ Мазут", „Легке рідке"; ЛС-1 — лінія зв'язку „Сигнал диспетчеру"; „Робота", „Аварія", ЛС-2 — „Живильна мережа 380/220 В.

в себе проміжні реле, що використовуються для управління виконавчими пристроями котла і магнітними пускачами БКЕ, а також переключення ланок БУС в процесі виконання програми управління.

Блок БКЕ (блок комутаційних елементів) вміщає блок запального пристрою БЗП з виходом на котушку запалювання, реле і магнітні пускачі для комутаційних силових ланок двигунів і електромагнітів, а також автоматичний вимикач мережі всього комплекту.

Комплект забезпечує:

- двопозиційне регулювання і підтримку в заданих межах (тиску пари в барабані, подачі повітря у відповідності з подачею газу, розрідження в топці, рівня води в барабані);

- автоматику безпеки (подача газу до котла припиняється при: відхиленні тиску газу від заданих значень, пониженні тиску повітря, пониженні розрідження, погасанні полум'я пальника, підвищенні тиску пари, відхилення рівня води від заданих значень, підвищеннітемператури пари, підвищенні температури відходячих газів, несправності комплекту;

- світлозвукову робочу і аварійну сигналізацію',

- автоматичний пуск і зупинку котла.

Автоматичне регулювання.

Схема регулювання, зібрана в БУС, забезпечує підтримку тиску пари на виході з котла, співвідношення „паливо-повітря" і розрідження в топці котла. Закон регулювання двопозиційний. Датчиком регулятора є сильфонний датчик-реле тиску типу ДД-10-20К. Регулювання проводиться переключенням режиму роботи котла з 100 на 40% теплової потужності пальника з допомогою клапанів „великого" і „малого" горіння блока БЖГ. При режимі 100% відкриті обидва клапани. Одночасно обидва електровиконавчі механізми (ЕВМ) переключаються, переводячи повітряну заслінку і шибер на димоході в положення режимів 100 і 40%.

Регулювання рівня води в барабані котла здійснюється також по схемі двопозиційного регулятора. Датчиками є електроди рівнемірної колонки, що встановлені на вищому і нижчому робочих рівнях (ВРР і НРР). При опусканні води до НРР включається живильний насос магнітним пускачем, що встановлений в БКЕ по сигналу з БУС. При досягненні водою ВРР живильний насос відключається.

При виникненні передаварійної ситуації по вказаних параметрах і при пропаданні напруги живлення залишаються без струму електромагніти „великого" і „малого" горіння блока БЖГ, подача газу до котла припиняється, загоряються лампи „Котел відключений" і першопричини аварії і включається джерело звукового сигналу. Одночасно видається сигнал на диспетчерський пункт.

Звуковий сигнал знімають натисненням на кнопку „Відключення сигналізації звукової".

Відключення сигналізації світлової може бути проведене тільки після усунення причини аварійного сигналу натисненням на кнопку „Відключення сигналізації світлової".

Автоматика безпеки та сигналізація.

№ п/п

Параметр

Датчик

Світлова сигналізація

Модифікація комплекту

1

2

3

4

5

1

Підвищення і пони-

ДН-250-10к

Тиск газу високий.

КСУ-2П-1Г; -

ження тиску газу

Тиск газу низький

2Г; -ЗГ

2

Пониження тиску

ДН-250-10к

Тиск          повітря

-----  // -  

повітря

низький

3

Пониження

ДТ-40

Розрідження низьке

КСУ-2П-1Г

розрідження

4

Погасання полум'я

КЕ

Немає полум'я

КСУ-2П-1Г;

запальника

-2Г; -ЗГ

5

Підвищення тиску

ДД-10-20к

Тиск пари високий

___  // _  

пари

6

Пониження рівня

РКНАР

Рівень низький

КСУ-2П-1Г;-2Г

води в барабані

7

Підвищення рівня

РКВАР

Рівень високий

-----  // -  

води в барабані

8

Підвищення

ТУДЕ-5

Немає циркуляції

КСУ-2П-ЗГ

температури пари

9

Підвищення т-ри

ТУДЕ-6

Немає циркуляції

-----  // -  

відходячих газів